05/11/2009

SOHBET KONUSU

ABDEST

Temizliğin kısımlarından, çok şerefli çok kâmil olan kısım abdesttir. Çünkü “Abdest imanın parçasıdır.” buyrulmuştur. Aslında abdest imanın bir parçasıdır. Demek, namazın parçasıdır demektir.

Hatta kıblenin belirmesine kadar Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) ve Ashabı-ı Kiram, namaz kılarken Beyt-i Mukaddes tarafına dönerlerdi. Medine-i Münevvere’ye hicret emrolunduktan on altı ay sonrasında Kabe-i Muazzama tarafına dönmeleri emrolunmuştur. Yahudiler kıblenin değiştiğini duyduklarında, gelip “Sizin bundan önceki Beyt-i Mukaddes tarafına dönerek kıldığınız namazlar geçerli ise şimdi niçin döndünüz? Yok, eğer geçerli değilse bundan önce ölenler cehalet üzerine ölmüşlerdir!” dediler. Ashab-ı Kiram da Hz.Seyyidu’l-beşer (Sallallahu aleyhi vesellem)’e gelip Yahudilerin söylediklerini iletip, kıblenin değişmesinden önce ölen Müslümanların namazlarının durumlarını sorduklarında;

“Allah sizin imanınızı boşa çıkaracak değildir” ayeti celilesi indi.

Bu da demek oluyor ki, Allah Teâlâ sizin imanınızı yani namazlarınızı boşa çıkarmadı diye müjdeledi. Hayatta olanların namazları kabul olunca, ölmüşlerinde namazlarının kabul olduğu anlaşıldı.

İman lafzının namaza atfedilmesi, az önce geçen hadiste olduğu gibi bu ayette de aynıdır.

Abdestin Âdâbı

Abdestin Âdâbı on altı olarak bildirilmiştir.

1- Devamlı abdestli olmak. Bu şekilde hareket etmek bir takım faydalar sağlar, örneğin kişi abdestli yapılması gereken Salih amellerden fazlasını yapmayı murad ederse ve her nerede cemaat ve cenaze namazına rastlarsa kaçırmaz., Kur’an okumak Kur’an’a dokunmak, güneş ve ay tutulması, istiska namazları gibi şeyleri de kaçırmaz, Ayrıca abdestli olarak ölen şehitlik mertebesine ulaşır. Resulullah (Sallallahu aleyhi vesellem) Enes b. Malik Hazretlerine;

“Ey Enes! Ölüm meleği sana geldiğinde abdestli olursan şehitliği kaçırmamış olursun!” buyurmuştur. Ayrıca abdestli ölen kişi için, melekler istiğfar ederler, yani bağışlanmasını dilerler. Hadis-i şerifte:

“Kim temiz (abdestli) olarak yatarsa, Hakk Teâlâ ona bir melek tayin eder ve o melek şöyle der- Ya Rab! Falan kulunu bağışla, o temiz bir şekilde yatağına girdi- ve dua eder.” buyurulmuştur. Allah Teâlâ, Musa (aleyhisselam)’ya;

-“Ey Musa! Abdestsizken başına bir bela gelirse kendinden başkasını kınama!” buyurmuştur. Ayrıca abdestli olmaya özen gösteren kimseye yedi özellik verilir.

  1. a) Melekler onun sohbetine gelirler.
  2. b) Yazıcı meleklerin, o kimsenin sevabını yazmaktan hali kalmaz.
  3. c) O kimsenin azaları tesbih eder.
  4. d) İftitah tekbirine yetişir. (Cemaatle namaza namaz başlamadan yetişir.)
  5. e) Melekler onu geceleri korurlar.
  6. f) Ölümü kolay olur.
  7. g) O kimse Allah’ın hıfz ve himayesinde olur. (Sadece namaz ve kur’an okumak maksadıyla olmasa bu geçerlidir.)

2) Abdestin üstüne abdest almak. Fakat abdest üzerine abdest almak, ilk abdestin hakkını vermişse yani ilk abdestle iki rekat namaz veyahut secde tilaveti gibi şeyler eda etmişse olur. Hadis-i şerifte;

“Kim abdest üzerine abdest alırsa ona on sevap yazılır.”buyurulmuştur.

3) Abdest öncesinde “Allah’a yaklaşmak için abdest almaya niyet ettim” diyerek niyet etmelidir.

4) Abdest öncesinde Besmele-i Şerifi söylemek gerekir. Hadis-i şerifte;

“Kim abdest alırken Allahın adını anarsa, bütün bedenini temizlemiş olur ve kim abdest alırken Allah’ın adını anmazsa, abdest alırken temizlediği uzuvlarını temizlememiş olur.” buyurulmştur.

5) Abdest alırken kıbleye dönmek.

6) Kullanılmış sudan sakınmak için yüksek bir yerde abdest almak.

7) Abdest alırken dünya kelamı konuşmamak.

8) Her bir uzuvu yıkarken şu duaları okumak.

Ellerini yıkarken:

“Yüce olan Allah’ın adıyla! İslam dininde olduğum için Allah’a hamdolsun.”

Ağzına su alırken:

“Allah’ım zikrini okumam da (Kur’an) sana şükür etmende ve de güzel ibadet yapmam da yardım et.”

Burnuna su alırken:

“Allah’ım bana enet kokusunu koklat ve onun nimetleriyle beni rızıklandır, bana cehennem kokusunu koklatma.”

Yüzünü yıkarken:

“Allah’ım nurunla dostlarının yüzünü aydınlatacağın gün yüzümü aydınlat. Düşmanlarımın yüzünün kararacağı gün günahlarım sebebiyle yüzümü karartma.”

Sağ kolunu yıkarken:

“Allah’ım amel defterimi sağ elime ver beni kolay bir hesaba tut.”

Sol kolunu yıkarken:

“Allah’ım amel defterimi sol elime ve arkama verme beni şiddetli bir hesaba tutma, beni cehennemdekilerden yapma.”

Başı mesh ederken:

“Allah’ım başımı saçımı tenimi ateşe haram kıl. Senin arşının gölgesinden başka gölge olmayan günde beni orada gölgelendir.”

Kulakları mesh ederken:

“Allah’ım beni söylenilenleri duyupta en iyisine Tâbi olanlardan eyle.”

Boynunu mesh ederken:

“Allah’ım boynumu ateşten koru ve zincir ve kelepçelerden de koru.”

Sağ ayağını yıkarken:

“Allah’ım ayakların kayacağı gün ayaklarımı sabit kıl.”

Sol ayağını yıkarken:

“Allah’ım beni affınla sayi, meşkur, günahı affedilmiş, ticareti ziyana uğramamış kişilerden eyle. Ey aziz ve gafur olan Allah’ım ey merhamet edenlerin en merhametlisi.”

Bu duaları bilmeyen ise her uzvunu yıkarken kelime-i şahadeti söylemelidir. Abdest bitipte yüzünü kaldırınca.

“Allah’ım seni her türlü noksanlıklardan şükrün ile tenzih ederim, senden başka ilah olmadığına ve senin tek olduğuna ve ortağın olmadığına şahadet ederim. Senden bağışlanma diler ve sana (günahlarım için) tövbe ederim, senin gücün her şeye yeter, Muhammed’in senin kulun ve sevgilin olduğuna şahadet ederim.” demelidir. Sonra o kişi yüzünü yere doğru eğip “Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.” der.

9) Kullanılmış suyun kişinin üstüne bulaşması vesvesesinden kurtulmak için ellerine su alıp kucağa serpmek gerekir. Hadis-i şerifte:

“Cibril, bana ilk vahiy getirildiğinde abdest ve namazı da öğretti. Abdest bittikten sonra avucuna su alıp, kucağına serpti.”

10) Üç kere inna enzelnahu suresini okumalıdır. Bir kimse abdestten sonra bir kere bu sureyi okursa 50 yıllık sevap yazılır. İki kere okursa enbiya ve evliya ile haşrolunur. Ü kere okursa ona cennet verilir diye, hadis rivayet edilmiştir.

11) Abdestten artan suyu ayakta içmek! Ayaktayken su içmek herhâlükârda memnudur. Zemzem ve abdestin artan suyu müstehab ve mahzı şifa oldukları için içilebilir. Hadis-i şerifte:

“Abdestin artan suyunda yetmiş hastalığa şifa vardır, bunların en küçüğü astımdır.” Buyurulmuştur. Ali (Radıyallahu Anh) abdestin artan suyunu ayakta içtiğinde “Nebi (Sallallahu aleyhi vesellem) efendimiz benim yaptığım gibi yapardı” derdi. Abdestin artan suyunun şifa olduğuna dair bir beyit: Delikanlı ebedi turta Allah’a kavuşmak istiyorsan abdest al, Tastamam abdest alındıktan sonra kaptaki o artan sudan iç. O abdestten artan sudan içmek yetmiş hastalığa şifadır.

12) Abdest uzuvlarını silmek için, bir havlu hazır edip, abdest aldıkça onunla abdest uzvunu silmek gerekir. Hadis-i şerifte:

“Kıyamet gününde bir adam getirilir amelleri tartılır ve günahları sevaplarından fazla gelir, bunun üzerine (abdestten sonra ) yüzünü ve uzuvlarını sildiği havlu getirilip sevap kefesine konulur.” Bu hadis herkesin kendisine bir havlu tedarik etmesine ve birbirlerinin abdest havlusunu kullanmamasına işaret eder.

13) Abdestin hemen akabinde sakalı taramak gerekir. Hadis-i şerifte:

“Abdestten sonra sakalını taşımak fakirliği giderir” buyurulmuştur. Başka bir hadiste “Bir kimse her gece sakalını tararsa, bütün belalardan afiyet bulur.”buyurulmuştur. Başka bir hadiste “Kim ayakta sakal tararsa borçtan kurtulmaz” denilmiştir.

14) Kaşları taramak gerekir. Hadis-i şerifte;

“Bir kimse kaşlarını taramaya özen gösterirse bütün belâlardan afiyet bulur” buyurulmuştur.

15) Abdestin ardından bu duayı okumak gerekir:

“Allah’tan başka ilah olmadığına Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna şahadet ederim. Allah’ım Beni çokça tövbe edenlerden ve çokça temizlenenlerden eyle.”

Bir kimse âdâbına riayet ederek abdest alıp ardından bu duayı okursa o kimseye sekiz cennet kapısı açılır, hangisinden isterse oradan girer diye şöyle bir hadis rivayet edilmiştir.

“Kim güzel bir şekilde abdest alırsa ve sonra Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna şahadet ederim, Allah’ım beni çokça tövbe edenlerden ve çokça temizlenenlerden kıl- derse ona cennetten sekiz kapı açılır ve ona dilediğin kapıdan gir denir ve o da dilediğinden girer.”

16) Abdest ibriğini doldurmak, gelecek namazlara hazırlanmaya vesile olmakla birlikte, namazı geciktirmek isteyen şeytanın umudunu kırmaya sebep olduğundan faydalıdır. Hatta, Abdullah ibn Abbas bir defasında Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)’ın abdest almak için suyunu hazırladı ve onun “Allah’ım onu dinde fakih eyle!” duasına mazhar oldu. Bunun üzerine ibn Abbas hazretleri fıkıh ile meşhur olup bu dalda nam yapmıştır. Ayrıca Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) hizmetçisi Enes b. Malik bir defa bu hizmeti yaptıklarında Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)’da ona malının ve evladının çoğalması ve günahının bağışlanması için dua ettiler, bütün bu duadaki temennilerin eserlerinin görüldüğü bilinmektedir.

Hadis-i şerifte:

“Bir kimse abdest almaya başladığında, ellerini yıkarken düşen ilk damlayla günahları ellerinden çıkarken, yüzünü yıkarken ilk damla ile günahları kulaklarından ve gözlerinden dökülür, dirseklerine kadar kollarını ve ayaklarını yıkadığında her bir günahtan kurtulmuş olur ve annesinden doğduğu gibi olur. Namaza kalktığında Allah onun derecesini yükseltir. Namazda oturduğu zamanda bütün yaratılmışlardan güvende olur.”

Bunlar da hoşunuza gidebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.