KOCANIN HANIMINA KARŞI DAVRANIŞLARININ ÂDABI

Kadınlar, nikâhla kendilerini Kocalarına teslim ettiklerinden.Bunun karşılığı olarak beyler. Hanımlarının yiyecek, giyecek, barınak gibi ihtiyaçlarını üstlenir. Bunların hepsi kocanın üzerine farzdır ve de hanımları üzerindeki zaruri işleridir. Bunula birlikte dini işlerde kocanın sorumluluğundadır.Kuran’da “Ey İman edenler! Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun”Buyrulmuştur.

Onlara İslam adabı ve terbiyesi ile muamele etmelidir bu adabın başı hanımlara vurmamaktır, fakat şu beş hususta
onları vurulabilir.

1-  Namazı bırakırsa

2-  Yıkanmazsa.

3-  Kocası için süslenmeyi terk ederse.

4- Kocasından izinsiz evden dışarı çıkarsa.

5- Kocası, kendisim cinsel İlişki İçin çağırdığında bunu kabul etmezse.

Bu şekildeki davranışları karşısında hanımlara vurulabilse de onlara nasihat  etmek, yaptıklarına sabredip onları düzeltmeye
gayet göstermek müstahaptır.

Hadis-i şeritte.

“Dövün, ancak (şunu da bilin) en kötüleriniz döver buyurulmuştur

Dayağa sebep olacak bu beş sebeplerden birini yaptığı hâlde ilk olarak nasihat etmek gerekir. kabul etmez ve bunda israr ederse yüzüne vurmadan dövülebilir Ayrıca eliyle  sadece bir kere vurmalı,  Vurduktan sonra bu duâyı okumalıdır.

“Pis ve çirkin şeytan o güzel bedenden çık”

Bu duanın bereketi ile, şeytan o kadının bedeninden çıkarsa ve onun ahlakı düzelirse ona vurduğu gün ona gülmemeli ve onunla ilişkiye girmemelidir. Bunu yapmazsa kadın eski yaptığına geri döner. Eğer bu şekilde terbiye olmadıysa onun yatağına gitmemek gerekir. Fakat yatağa girmediği için evini de terk etmemelidir.

Hanımına, sen çirkinsin diyerek aşağılamaktan kaçınmak gerekir. Kendi yediğinden ona da yedirmeli, kendi giydiğinden ona da giydirmelidir.

Hadisi şerifte;

“Yediğin zaman ona da yedir, giydiğin zaman ona da giydir. Onun yüzüne vurma. Çirkinsin diyerek aşağılama. Evden başka yerde yatarak onu cezalandırma.” buyurulmuştur.

“Evlenmek servettir.” Buyurulduğundan, kadınlara merhametli olmak ve güzel davranmak için burada birkaç adaptan bahsedeceğiz.

  1. Hanımların bütün ihtiyaçlarını karşılamak
  2. Yedirme ve içirme konularında gücü yetiyorsa harcama yapmaktan çekinmemek
  3. Onlara devamlı hayrı tavsiye etmek,
  4.  Hadisi şerifte;

“Hanımlarınıza iyiliği tavsiyede bulunun” buyurulmuştur.

Başka bir hadis-i şerifte;

“ Kadınlar eğri kaburga kemiğinden yaratılmıştır onları doğrultmak isterseniz kırarsınız onunla geçim istiyorsanız onu idare edeceksin” buyurulmuştur.

  1. Onların eziyetine sabredip, bu Allah tarafından bir imtihandır, diyerek razı olmak gerekir.

Kötü ahlaklı hanımı olan salih bir kimseye;

– Sen bu kadını neden boşamıyorsun diye sordular

– O kadının kötü ahlakı için ben onu boşarsam, bende onun gibi kötü ahlaklı olurum. Hem onun bu ahlakı yüzünden onunla kimse evlenmez. Ve de bu kadın benim için bir imtihandır. Eğer iyi birisi olsaydım, bu kadında iyi olurdu.diye cevap verdi.

Hadis-i Şerifte;

“ Siz nasıl olursanız, başınıza geçenlerde öyle olur.” Buyurulmuştur.

Bunun için devamlı sabretmek gerekir. Çünkü hanımından gelen bir kötülüğe sabretmek, başkasından gelen yirmi kötülüğe sabretmekten üstündür.

  1. Hanımını çok sevmelidir. Yaratılmışlar içinde ondan daha çok kimseyi sevmemek gerekir.
  2. Hanımı ile şakalaşmak ve ona güzel söz söylemek gerekir. Peygamberimiz (sav), hakkında;

“ O hanımlarına en çok şaka yapan insandı.” Diye rivayet vardır. Çünkü bu tür şakalaşmalar lehv’den sayılmaz.

Peygamberimiz (sav), Hazreti Aişe (ra), ile yarışmışlar ilk seferde Aişe annemiz Resulullahı geçmiş sonra başka bir zaman yarıştıklarında Peygamberimiz Aişe annemizi geçince şöyle demiş. “ Bu senin beni önceden geçmene karşılıktır. “

  1. Hanımının yanında ciddi ve heybetle oturup kendini onun yanında hafif tutmamak gerekir. Çünkü böyle yapmazsa ailesi üzerindeki otoritesi kaybolur. Ve güzel adab edinmelerine mani olur.
  2. Hanımının hilesinden emin olmak gerekir. Kuran’da “ (Kadınlar) sizin hileniz çok büyüktür.” buyurulmuştur.
  3. Kadını beyinden korkar halde tutmak gerekir. Hadis-i Şerifte ;

“ Asanı ailenin üzerinden tamamen kaldırma. Kamçını onların görecekleri yere as.” buyurulmuştur.

 10. Hanımının yanında konuşmamaya gayret edip susmak gerekir. Onunla konuşmak kocanın hakkını zayi eder. Hadisi Şerifte ;

“ Kadınlar güçsüz bir şeyden yaratılmışlardır. Onların güçsüzlüğünü susarak örtün. Evdeki ayıplarını da örtün. “ buyurulmuştur.

11. Hanımına NUR suresini öğretmek gerekir. Bu surede zina cezası, lian gibi islami hükümler vardır. Hz. Aişe (ra)’nin, ilk kıssası da burada bulunduğu için bu sureyi öğretmek müntahaptır.

12. Hanımın yabancıların göreceği yerlerde oturtmamak gerekir. Bu kadının kocasına olan sevgisini azaltır.

13. Hanımına yazmayı öğretmek gerekir. Yoksa fitneye düşmesinden korkulur.

14. Kötülüğe devam eden kadını boşamak gerekir. Namaz kılmayan kadın ile yaşamaktansa onu boşamak ve mehir borcuyla Allah’ın huzuruna çıkarmak daha iyidir.

15. Cemaatle namaz kılmak için izin istediklerinde, izin vermek gerekir. Hadisi Şerifte ;

“ Sizden biri, hanımı mescide gitmek için izin istediğinde onu geri çevirmesin”. buyurulmuştur. Fakat mescide giderken gayet güzel bir tesettüre girmelidir ki fitneye sebep olmasın.

16. Bazı şeylerde onlarla aynı fikri paylaşmak ama birçok konuda da onlarla farklı görüşte olmak gerekir. Hadisi Şerifte;

“ Kadınlara uymak pişmanlıktır” buyurulmuştur.

17. Birden fazla hanımı olan kişi, hanımlarından biri ile cinsi münasebete girdiğinde bunu diğer hanımına hissettirmemelidir. Peygamberimiz (sav), bunu kesinlikle yasaklamıştır.

18. Ev işlerinde ailesine yardım etmelidir. Hadisi şerifte ; “ Bir kimsenin ailesine hizmet etmesi Allah’ın gazabını önler. Kişinin sevabını ve derecesini arttırır. Hurilere kavuşturur. Eşine hizmet edip bundan utanmayan kişinin adı şehitler defterine yazılır. Her gün her gece Allah ona bin şehit sevabı verir. Ve her bir adım için bir hac ve umre sevabı verir. Vücudunda bulunan tüyleri sayısında ona cennette bir şehir verilir.” buyurulmuştur.

Abdullah b. El-Mübarek bir savaşta orada bulunanlara şöyle buyurdu;

– Şuan yapmakta olduğunuz şeyden daha hayırlısının ne olduğunu biliyor musunuz?

– Bilmiyoruz diye cevap verdiler

– İffet sahibi birisinin, çocukları ve hanımı ile yatarken, gece kalkıp, uyurken üzerleri açılmış olan yavrularına bakıp merhametinden onların üzerlerini örtmesi , bizim bu amelimizden daha faziletlidir.

Hadisi Şerifte;

“ Bir adam evde hanımına ( ev işlerinde ) yardım ederse, Allah ona Eyyüb, Davut, Yakub ve İsa’ya verdiği sevabı verir” buyurulmuştur.

HANIMININ BEY’İNE KARŞI DAVRANMA ADABI

Nikahlandıktan sonra , hanımlar beylerinin emri altına girer ve onu evlerinin reisi yaparlar. Nasıl erkekler kadınların hakkına riayet etmelilerse  aynen bu şekilde kadınlarında kocalarına hakkı olan şeyleri eksiksiz tamamen yapmalıdır.İtat etmesi gereken adab şu şekilde olmalıdır;

1- Kocası kendisine Allah’a isyan etmeyi emretmediği sürece ona itaat etmelidir.Bunun sebebi “Yaratana isyan konusunda yaratılmışa itaat yoktur.” Kaidesidir. Hadis-i Şerifte ; “Yaratana isyan konusunda yaratılmışa itaat yoktur.” Buyrulmuştur.

2- Kadın kocasına nazar ettiğinde ona saygı ve sevgiyle bakmalıdır. Ayrıca kocasına devamlı güler yüzlü bulunması gerekir. Erkek dışarıdan eve geldiğinde onu güler yüzle karşılamalı ve kocası dışardayken de onun malını , namusunu korumalıdır.Bu onun en önemli görevidir.Hadis-i Şerifte;

“ kadınların en hayırlısı sen ona baktığında seni sevindiren ve mutlu eden, ona bir işi emrettiğinde itaat edip ve sen onun yanında yokken senin malını ve namusunu koruyandır!”. buyurulmuştur.

3- Kadın kocasıyla güzel geçinmeye gayret etmelidir. Kadının cihadı kocasıyla geçinmektir.

Hadisi şerifte ;

“ Kadının cihadı kocasıyla iyi geçinmek için çalışmasıdır.” buyurulmuştur.

Ayrıca kocasına karşı görevlerini yerine getirmeyen kadınlar için de ikazlarda bulunmuştur. Kocası bir kadını yatağa çağırdığında eğer onun yanına gelmez ve ondan uzak durursa gece sabaha kadar melekler o kadına lanet ederler. Hadisi şerifte ;

“ Kadın geceyi kocasının yatağından uzakta geçirirse melekler ona sabaha kadar lanet ederler!” buyurulmuştur.

4- Kadın kocası için güzelleşmelidir. Kadın kocasından başkası için süslenirse ateştedir. Hadisi şerifte ; “ Eğer kadın kocasından başkası için güzelleşirse bu güzelleşmesi ateştir!” buyurulmuştur.

5- Kadın parayı veya başka bir serveti kocasının başına kakmamalıdır. Yani “ Sen benim şu kadar malımı kullandın!” dememelidir.

6- Kocası maddi darlığa düştüğü anlarda önceki bolluk zamanlarını unutup ; “Senden asla iyilik görmedim ! hep bu şekilde sefillik yaşıyorum” diyerek nankörlük etmemelidir.

Peygamberimiz (sav) “ Ey kadınlar! Sadaka verin ! çünkü sizlerinde cehennem halkının çoğunluğunu oluşturduğunuzu gördüm!” buyurulmuştur.

7- Eski kocası varsa ondan olan çocuklarını beyinin yanına götürüp onunla sohbet ettirmemelidir. Çünkü çocuklar babalarından bahsederler ve de reisinin kalbi kırılır. Güzel giden hayatları geçimsizliğe dönüşür.

8- Kocasından kendisini boşamasını istememelidir.

9- Kumasının kıskançlıklarına sabretmelidir. Peygamberimizin (sav) hanımlarından Sevde (ra) kendi sırasını Aişe(ra)’ye vermiştir.

10- Kocası ölünce başkası ile evlenmemeye gayret etmelidir. Çünkü; kadınlar en son kimin nikahında ise cennette onunla olurlar, buyurulmuştur.

11- Kendi güzelse kocasının çirkinliğinden dolayı onu aşağılamamalıdır.

Esma-i ‘den şöyle rivayet edilmiştir.

“ Kırda güzel bir kadın gördüm, çok çirkin bir adamın nikahı altındaydı. Kadının bu kadar çirkin biri ile iyi geçiniyor olmasına şaşırdım ve bu kadına bunun sebebini sordum. Bana şu cevabı verdi.

“ benim kocamın, Allah’ın razı olduğu, onun memnun eden bir ameli varmış ki, Allah Teala benimle ona mükafatta bulunmuş. Ve benimde Allah’a bir isyanım varmış ki böyle çirkin birisi ile evlendirdi!”

Bu cevap beni şok etti etti. Susmak zorunda kaldım. Bu çiftten başka bir çifte rastladığımda kadın kocasına şöyle diyordu ;

“ Sen de, ben de cennetle müjdeleneceğiz!” kocası karısına bunun işaretinin ne olduğunu merak ettiği için sorduğunda kadın şöyle cevap verdi ;

“ Senin gibi çirkin birisi ile yaşamaya katlanıyorum buna sabrediyorum. Sende benim gibi güzel birisi ile ödüllendirildin ve şükrediyorsun. Sabır ve şükür… ikisi de cennettedir” dedi. ( MECMUAL ADAB Adlı kitaptan alınmıştır.)

Bunlar da hoşunuza gidebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.