Resulullah (S.A.V) ümmetine aşırılık yapmamaları kaydıyla kabir ziyaret etmelerine izin verdi.

Hadis-i Şerifte ;

“ Ben sizin kabirleri ziyaret etmenizi yasaklamıştım, haydi artık ziyaret edin.” Buyurmuştur.

Kabir ziyaretlerinin güzel adabları şunlardır.

1-Dügün niyetle gitmek.Yani ziyaretin maksadını ancak ,Cenb-ı Hakkın rızası olması ve başka bir şey ummaması gerekir.

2- Abdest almak

3-İki rekat nafile namaz kılmak.Her bir rekatta Fatiha’dan sonra bir Ayetel-Kürsi üç İhlas okumak gerekir.Selam verdikten sonra o namazdan elde edilen sevabı ziyaret edilen ölünün ruhuna hediye edilmelidir.

4-Kabre giderken, gayet sakin ve vakarla yürümek gerekir.

5-Kabristana vardığında , bütün kabristan halkına selam vermek; ardın da “Sizin üzerinize esenlik olsun ey mümin ve Müslümanların yurdunun sakinleri.Sizler öncülersiniz bizlerde ardınızdan gelenleriz.Allah tan sizin için afiyet dilerim.”dua etmelidir.

6-Kabrin sağ tarafından, ölünün baş ucuna karşı ayak tarafında durup, o kabrin sahibine yaşadığı zamanda ne kadar yakın ise o kadar yakın oturmalıdır.

7-Yasin-i şerif veya bildiği ayet-i kerimelerden okumalı, sonra tesbih çekip, ölünün hakkında dua etmelidir.Okunan ayetleri cümle ehlin ruhlarına hediye etmelidir.Sonra yine vakarlı ve sakince geri dönmek gerekir.Bir kimse mümin olarak bildiği kişinin kabrine selam verirse o ölü onu tanır ve selamını alır.Fakat vefat sebebiyle her türlü hayırdan el etek çektikleri için üzülürler.

Hadis-i Şerifte;

Bir kişi dünyada tanıdığı birinin kabrine selam verirse o ölü onun selamını alır. Onlar(ölüler) amellerin kesildiğine(yapamadıklarına) üzülürler.”buyrulmuştur.

Başka bir Hadis-i Şerifte ;

Bir mümin Ayetel-Kürsi okuyup bütün kabir halkına armağan ederse doğudan batıya kadar bütün Müslümanların kabirlerine kırkar nur ihsan olur. Ve de kabirleri genişlemekle birlikte dereceleri de yükselir. Okuyan kişiye de altmış peygamber sevabı verilir. Okuduğu her harf başına bir melek yaratılır ve bu melekler kıyamete kadar onun için tesbih ederler.” Buyrulmuştur.

Başka bir Hadis-i Şerifte ;

“Bir kimse bir kabristana uğrayıp, on bir kere İhlas-ı şerif okur ve de sevabını o kabristanın ahalisine bağışlarsa o kişiye o kabristanda defn olunmuş ölülerin adedince sevap verilir.” Buyrulmuştur.

9-Kabrin üzerine basmaktan mümkün mertebe kaçınmak gerekir.Çünkükabrin üzeri ölünündür.Kabre basmak ölünün karnına basmak gibidir.

Abdullah b. Mesud (R.A) rivayet etmiştir ki;

Resulullah (S.A.V);

Ateş üzerine basmam kabir üzerine basmamdan daha sevimlidir’ demiştir.

Eğer kabrin üzerine basmamak mümkün değilse tesbih çekerek helallik isteyerek , dua ederek ve istiğfar ederek basmak gerekir.Bu durum bir çok fıkıh kitabında beyan olunmuştur.

Mevlana Halid-i Bağdad-i (K.S.) efendimiz Halidiye risalesinde ziyaret edebleri kısmında şunları buyurmuşlardır..

Kapılarından her bir kapıdan geçtikçe, (Esselâmü aleyküm, tahiyyeten minnî ileyküm) deyip, Fâtiha ve İhlâs okuya.

Ziyaret ettiği ölü ise, arkasını kıbleye çevirip, yüzünü ölüye karşı ve ayağı ucuna yakın dura… Ayakta selâm verip, Fâtiha ve İhlâs-ı Şerif okuya ve sonra oturup aşr-ı şerif kıraat eyleye. Sonra ol velînin kalbini kendi kalbine yapıştırdığı halde, kalbinden istifâza eyleye ve kendi kalbini ölünün kalbinden bir miktar aşağıda bulundura. Vukuftan gaflet etmeye. Gàyet tazarru ve inkisâr ile istifâzaya ve kesret-i feyze ve ondan kalbine feyz vusûlüne hüsnüzan eyleye… Zîrâ feyzin vusûlüne medâr olan, vusûle itikad ve ona hüsn-ü zandır; rü’yet ve idrak değildir.

Dikkat; sonra dua eyleye. Mürşidini eğer başka ise, mezardakine şefî ve vesîle edip, mürşidine de o mezardaki velîyi şefî kılıp mürşidiyle ona tevessül eyleye. Tâ ki, ol velînin lütfu kendi ile beraber ve hakkında nazarı ziyâde ola…

Yedincisi; Fâtiha ve İhlâs veya aşr-ı şerif okuyup, (Esselâmü aleyküm tahiyyeten minnî ileyküm etevesselü biküm fî teshîl-i umûrid-dünyeviyyeti vel-uhreviyye)diye… Okuyarak girdiği gibi, yine okuyarak çıka… Münasebetsiz hallerden son derece sakına… İki tarafına bakmaya.

Ziyaret usûlünün en güzeli budur.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.