10/12/2009

SOHBET KONUSU

BEŞİNCİCİ BAB

MESCİDE DEVAM ETMENİN ÂDÂBI

Namaz vakti yahut diğer vakitlerde mescide devam etmek İslam dininin âdâplarındandır. Camiler ve mescitler mekânların en şerflileridir. Resulullah (sallallahu aleyhi veselllem)’in mescide gitmeyi adet haline getiren kimse hakkında iman müjdesi vermiştir. Hadis-i şerifte:

“Mescide gitmeyi adet haline getiren birini gördüğünüzde onun imanına şahit olun. Çünkü Allah Teâlâ ‘Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahret gününe iman edenler imar eder.’ buyurmuştur.” Buradaki imar lafzı mescit bina etmek anlamını taşımakla birlikte ibadet yapmayı da kapsar. Başka bir hadis-i şerifte:

“Kim akşam ve sabah mescide gitmeyi adet edinirse, her gidip geldiğinde Allah onun için cennette bir köşk yapar.” buyurulmuştur. Kudsi bir hadiste:

“Yeryüzünde benim evlerim mescitlerdir. Ve mescitleri inşa edenler ve inşasında bulunanlar misafirimdir. Evinde abdest alıp beni ziyaret için mescide giren kimse saadete erendir. Kendisi ziyaret edilen kişi misafirine ikramda bulunmalıdır. Bende ziyaretime gelene ikramda bulunurum.” buyurulmuştur.

Mescide gitmeyi adet edinenler şu otuz altı âdâba riayet etmelidirler.

1-Mescidin Allah’ın evi olduğunu hatırda bulundurmak.

2-Mescide devam edenlerin kıyamet gününde şefaat etme haklarının olacağını hatırda tutmak. Kur’an da;

“Rahmanın katında kendilerine söz verilenlerin dışında kimsenin şefaat etmeye hakkı yoktur.” (Meryem suresi-87) buyurulmuştur. Bu ayetin tefsirinde “Allah ile sözleşip şefaat hakkına sahip olanlar” cemaat ile namaz kılanlardır diye tefsir olunmuştur.

3-Cennet halkının mescide gitmeyi adet adinmişler gibi olmak isteyeceğini hatırda tutmalıdır. Çünkü cemaat ile namaz kılmayanlar, cemaatle namaz kılanları görünce “Keşke mescitlerde dursaydık ta hiç dışarı çıkmasaydık” diye temenni ederler.

4-Allah’ın davetine (ezana) hızlıca icabet etmeye özen göstermek gerekir. Çünkü

“Rabbinizden gelecek bir mağfirete, gökler ve yerler kadar alanı olan ve takva sahipleri için hazırlanmış cennete koşsun!” ayeti kerimesinde “mağfiret”ten kasıt namazdır diye tefsir edilmiştir.

5-Cenab-ı Mevla’ya edeceği hizmeti, onun sevdiği yerlerde yapması gerektiğini aklında bulundurmalıdır. Allahın yeryüzünde mescitlerden daha çok sevdiği yer yoktur.

6-Kıyamet gününde Allah’ın gazabının dinmesine sebep olacak bir amelde bulunacağını aklında tutmalı. Hadis kudsi de: “Kıyamet gününde kullarıma azap etmek istediğimde, cemaatle namaz kılanlar, Kur’ân okuyanlar, İslam içinde bulunup birbirine sevgi besleyenler, seher vaktinde tövbe ve bağışlanma dileyenler görünce gazabım diner.” buyurulmuştur.

7-İyiliği emredeceğine ve kötülükten sakındıracağına niyet etmek yani mescide ayakkabı ile girenleri, saflarda dikkatsizlik edenleri, dünyalık kelamı konuşanları, saygısızlık edenleri gördüğünde onları ikaz etmek. Mescidin etrafına yani çevresine tükürmek gibi, adaba aykırı şeyleri yapanları da ikaz etmek. Hadis-i şerifte;

“Bir kimse kabir azabından kurtulmak istiyorsa mescidin etrafına tükürmesin.” buyurulmuştur. İşte bu gibi şeyleri engellemeye niyet etmektir. Çünkü Cenab-ı Allah ümmeti Muhammed hakkında;

“Siz insanlar içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz, iyiliği emreder kötülükten alıkoyarınız!” (Ali İmran suresi)

8-İslam alametinin üzerinde görüleceğin hatırda tutmak. Çünkü cemaatle namaz kılan birinin imanına şahadet olunacağına dair hadis-i şerif yukarıda geçmiştir.

9-Dostlar arasında bulunup, cemaatleri çoğaltmak. Hadis-i şerifte:

“Bir kimse cemaati çoğaltırsa onlardan olur!” buyurulmuştur.

10- Birkaç mümine de sebep olup onları da cami şerife getireceğine niyet etmek. Çünkü

“Hayra vesile olan onu işleyen gibidir.” buyurulmuştur.

11- Allah’ın emrini yerine getirenlerin zümresine dahil olacağını hatırda tutmak.

12-Müminlerle yardımlaşmaya niyet etmek. Çünkü cemaatle namaz kılmak, yalnız namaz kılmaktan daha lezzetli ve kolaydır.

13-Sehv ve noksanlık konusunda kendisine bir şey, vesvese gelmeyeceğini hatırda tutmak. Çünkü cemaatle kılınan namazda cemaatten biri yanılsa o kimseye sehv secdesi gerekmez.

14-Kötü amelden ve alakasız şeyden kendisini alıkoyacağına azmetmek. Çünkü mescitte bulunduğu sürede dışarıda işlenen gereksiz kötü fiillerden uzak omuş olur.

15-Kıyamet gününde, bütün yaratılmışlara secde etmeleri emredildiğinde, secde eden müminler zümresinden olacağını hatırda tutmalıdır.

16- Sünneti müekkde’ye uymaya çalışmak.

17- Allah’ın rahmetinin cemaatinin üzerinde olacağını hatırda tutmak.

18- Ecir ve sevapta müminlere ortak olacağını hatırda tutmalıdır.

19-İnsanların kendisine zarar vermelerinden güvende olacağını hatırda tutmalıdır. Çünkü cemaatte bulunan insanların kendisine zarar vermelerinden güvende olur.

20-İbadetini, melekler safına benzer bir safta eda edeceğini hatırda tutmak. Çünkü cemaatle namaz kılanların safları meleklerin safları gibidir. Bundan dolayı safların gayet sık ve düzgün olması lazımdır. Hadis-i şerifte;

“Saflarınızı gayet sık ve düzgün yapınız., boylarınızı birbirine yakın ediniz, saflar arasında bulunan açık yerlerde şeytanı siyah koyun gibi gezerken gördüm.” buyurulmuştur. Başka bir hadis-i şerifte;

“Saflarınızı doğru tutun ki, kalplerinize nifak girmesin.” buyurulmuştur.

21-Allah’a gayet büyük bir muhabbetle adım atmak.

22- İlk safa yetişmeyi istemek.

23-İlk safta imamın hizasında durmaya çalışmak, Çünkü cemaatin üzerine rahmet indiğinde ilk olarak ilk safa iner. İmamın hizasında bulunan kişiye yüz namaz sevabı, sağında bulunan kişiye yetmiş beş namaz sevabı, solundakine elli namaz sevabı, diğerlerine yirmi beş namaz sevabı verilir. Hadis-i şerifte:

“İmamın arkasında durana yüz, sağ tarafındakine yetmiş beş, sol tarafındakine elli, diğer saftakilere yirmi beş namaz sevabı verilir.”buyurulmuştur.

24-Allah’ın koruması altında olacağını hatırda tutmak. Çünkü ahiret gününde üç taife Allah’ın koruması altında olacak. Bunlar Allah yolunda savaşanlar, ev girdiğinde selam verenler ve cemaatle namaz kılanlardır.

25- Alacağı sevabın artacağını hatırda tutmak.

26-Evden çıkarken;

“Allah’ın adıyla, ona tevekkül ettim, o her şeyi bilen ve yüce olandır.” diyerek dua etmelidir.

27-Evinden sağ ayağı ile çıkmak. Bu adab ile cemaate giden kimseyi üç melek müjdeler. Birisi “Her işini başardın”, birisi “Her beladan korundun”, birisi de “Doğru yola iletildin” der.

28- Kendi başına camiye yürürken ciddiyetle gidip acele etmemek gerekir. Hadis-i şerifte:

“Namaza giderken acele etmeyin, namaza yetişirseniz tamamını kılın, ruküya yetişirseniz imam selam verdikten sonra kaza ediniz!”buyurulmuştur.

29-Mescide gidince oturmadan önce Tahiyyetül Mescid adıyla bilinen iki rekat namza kılmak mescidin hakkıdır. Bu nama kerahet vakti değilse kılınmalıdır. Yani güneşin doğuşu, batışı ve tepede olduğu vakitler haricinde kılmalıdır. Eğer kılınırsa mekruhtur. Hadis- şerifte:

“Sizden bir kimse mescide girdiğinde iki rekat namaz kılmadan oturmasın.” buyurulmuştur.

30-Mescide girdiğinde nafile itikâfa niyet etmek, çünkü nafile olan itikafta oruç şart değildir. Bu niyet ile mescitte oturduğu süre boyunca itikâf sevabına nail olur. Zaruri dünya kelamından mazur görülür.

31-Mescitte oturduğu süre boyunca tespih ve zikir çekmelidir.. Hadis-i şerifte:

“Cennet bahçelerine uğradığınızda otlayın” Ashab-ı kiram bunun üzerine cennet bahçelerinden murad ettiğiniz nedir? diye sordular, Resulullah (sallallahu aleyhi veselllem) “Mescitler” buyurdu. Otlamaktan ne kastettiği sorulduğunda “Subhanallah, Elhamdulillah ve La ilâhe illallahu ekber” demektir” buyurmuştur.

32-Mescide gidip gelirken adımları sık atmalıdır. Hadis-i şerifte:

“Bir kimse cemaatle namaz kılmak için mescide yürürse gelip giderken attığı her adım başına on sevap yazılır ve on günahı silinir!”buyurulmuştur.

33-Kişi mescide girdiğinde “Allah’ım bana rahmetinin kapılarını aç, günahlarımı fazlu kereminle affet” demelidir. Cemaat namaza başlamışsa “Esenlik üzerimize olsun” demelidir. Yok, eğer başlamamışsa “Esenlik bizim ve Allah’ın Salih kullarının üzerine olsun” demelidir.

34-Ezan-ı Muhammedi okunmadan önce mescide girmiş olmak gerekir. Çünkü ezandan önce mescide giren kimseye 325 bin kabul olunmuş namaz sevabı yazılır. Ezan okunurken girene ise25 bin namaz sevabı yazılır.

35-Namaz için camiye giren kimse kıbleye karşı oturması gerekir. Çünkü namaz kılıncaya dek namazdaymış gibi olduğundan kıbleye dönmeli hatta parmaklarını birbirine bitiştirmeli ve buna benzer şeyleri yapmalı, namazda mekruh olan şeyleri yapmamalıdır. Çünkü bu âdâba aykırıdır.

36-Mescitten çıkarken sol ayak ile çıkarak bu duayı okumalıdır:

“Allah’ım beni şeytanın şerrinden muhafaza et!”

Bunlar da hoşunuza gidebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.