Aziz ve Celil olan Allah; Muhammed(s.a.v.)’in Mirac’tahuzuri Hakk’ta bulunurken “Gözü ne sapmış ne de kaymıştı” (Necm 53/17)

Bu ayetin tefsirinde : Huzurda bulunmanın adabına riayet etti denilmiştir.

Allah’u Teala,“Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz” (Tahrim 66/6) buyurmuştur. İbn. Abbas bu ayeti, kendinize edep ve marifet öğretiniz diye tefsir etmiştir.

Rasulullah (s.a.v.) : Güzel bir isim vermek, güzel bir sütanne bulmak ve güzel bir edep öğretmekçocuğun babası üzerinde hakkıdır (Acluni)

Abdullah Ceriri şöyle demiştir : Yalnız olduğum zamanlarda bile yirmi sene var ki oturduğum zaman ayağımı uzatmış değilim. Çünkü büyük sayılan insanlara karşı değil, Allah’a karşı edepli olmak daha uygundur.

Üstat Ebu Ali Dekkak : Edebi terk kovulmayı icap ettiren bir sebeptir. Huzur sergisinde edepsizlik edeni kapıya, kapıda huzursuzluk edeni hayvanlara bakmak için ahıra koyarlar ( İlahi huzura edeple varılır ).

Şibli : Hakk Subhanehu ve Teala ile rahat rahat konuşmak (niyazda bulunmak) terk-i edeptir demiştir.

Ebu Hafs, Bağdat’a geldiği zaman Cüneyd-i Bağdadi ona : Müridlerini padişahların (askerlerine talim yaptırdıkları şekilde) terbiye etmişsiniz dedi. Ebu Hafs, Cüneyd-i Bağdadihazretlerine şu cevabı verdi : Zahirdeki güzel edep batındaki güzel edebin ünvanıdır ve aynasıdır.

Üstat Ebu Ali (r.a.)’nın Aziz ve Celil olan Allahın : Eyyüb Rabbine ”Ben zarar gördüm, Sen merhamet edenlerin en çok merhamet edenisin” diye nida etmişti (Enbiya 21/73) kavlini şöyle açıkladığını duymuştum-Hz. Eyyüp, bana merhamet et demedi. Böylece hitapta riayet edilmesi gereken edebi muhafaza etti.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.