Hepiniz çok çok hoş geldiniz,sefa geldiniz. Rabbül alemin Kuranı kerimde böyle emrediyor.

  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ “ Ben  insanları ve cinleri bana ibadet etsin diye halk ettim.”(Zariyat – 56) Bir insanın vazifesi Allah a ibadettir,Allahının marifetidir,Allahını tanımasıdır.Zaten insanla mahluk arasındaki fark odur.Bütün mahluklar kendi faydasını bilmiyorlar,dünyadaki yaşamlarını biliyorlar ve Allahı da ciddi olarak tanımıyorlar.Fakat insanlar öyle değildir.Rabbül alemin insana akıl vermiş,fikir vermiş,marifet vermiş.Buna karşıda insan mesuldür.Eğer o aklını kullanırsa ,şeytandan nefsini muhafaza ederse o insan ebedi hayat kazanıyor.Fakat eğer insan bunu yapmassa insan zarara gider.Ebedi hayat değil ebedi cehennem kendine nefsine müstehak ediyor.Fakat öbür mahluklar öyle değildir.Öbür mahluklar dünyada yaşadıktan sonra haşir meydanında yine saf olurlar ve orda fena olurlar giderler,onlara bir sıkıntı yoktur,sıkıntı insanlar içindir

Rabbül alemin malum insanıda iki kısımda yaratmış,erkek yaratmış,hanım yaratmış.Hanımların vazifesi ayrıdır.Bir hanımın vazifesi nedir?Başta kocasına iyi bakmak ,ona riayet etmek,emrinden çıkmamaktır.Kocasının evinden izin almadan çıkmamasıdır.İkinci madde ise çocuğunun eğitimidir.Çünkü Resulu ekrem demiş :”Sizin cennetiniz annelerin ayakları altındadır.” Yani eğer o ana çocuğuna iyi eğitim verirse ,dini eğitim verirse  onbeş yaşına kadar geldiği vakit bütün İslamiyet teferruatları öğretirse o çocuğun %90 ı iyi olur.Cennetini kazanıyor,fakat eğer neuzubiilah onları anası onların dinine bulamasa onların tedrisatına bakmasa o zaman o çocuğun şeri 15 yaşından  sonra gerçi anasından mesuliyet zahiren kalmıyor,fakat yine mesuliyet ona aittir.Çünkü evveliyatta terbiye vermediği için o çocuğun ne kadar dünyada yaşarsa ,günah işlerse o ana baba çocuğun günahının ortağıdır.Hatta hitap ediyor bir insan o gün,öldüğü vakit Rabbül alemin ona hesap sorduğu vakit sen günah işledin,şunu yaptın,bunu yaptın  o insan diyorki Yarabbi benim ana ve babamı da benim ortağım yapın.Çünkü ana babam benim fani hayatımı düşündüler ,eğitime mektebe gönderdiler  mal yaptılar,çalıştılar ki ben idare etsem ,fakat ebedi hayatımı hiç düşünmediler,bana öğretmediler.Bunu için onlarda günahıma ortak olsunlar.Halbuki insanlar çocuk istiyorlar ona bir fayda versin dünyada dursun ona yardımcı olsun,ahirtte olursa ana babasına sevap göndersin.Nasılki Resulü Ekrem buyuruyor ki:” İnsan öldüğü vakit insanın alakası üç şeyden kesilmiyor.Evladı salihten,faydalı ilimden ,sadaka i cariden.” Öbür herşeyden alakasını kesiyor.Burada evladı salih yerine evladı fasık bırakır,bıraktığı vakit yine alakasını ondan kesmiyor.O yaptığı hataların onun babasınada gidiyor neüzubiilah.Başta annesine gidiyor sonra babasına.Çünkü Resulü ekrem e bir gün sormuşlar Ya Resullah hangi ibadet eftaldir,”Vaktindeki namaz,sonra annesine riayet etmek,ikinci defada annesine riayet etmek,üçüncü defada annesine riayet etmek dördüncü defada babasına riayet etmektir.” demiş

Yani bu kadar hanımların vazifesi iki tane oldu yani.Tabi Allah nın hukukları hariç.Dünyevi hukukları kocanın emrinden çıkmamak lazım ve çocukların maaşlada olsa eğitimine bakması lazım.Fakat erkeklerin mesuliyeti çok fazladır.Zaten hanımlar bakımından daha fazladır.Bunların yemesi,içmesi bakması herşeyi erkeklere aittir.Bir erkek mesala hanımına güzel bir hareket etmese güzel bir muamele yapmasa zulm ederse Rabbul alemin onun hesabını erkekten görür.Nasılki Resulü Ekrem diyorki “Allahtan korkunki iki şeyden birisi elinizdeki köleler ikincisi elinizdeki hanımlar,hanımlara zulmetmeyin.”demiş.Başka bir hadis vardır Resulü Ekrem diyor;”Hanımlar ahlaklı hanımlar beyaz karga gibidir.”,yani azdır.Fakat medaret kocalara aittir.Rabbül alemin için hanımların bir suçu yoktur.Rabbül Alemin hanımını kemiklerden yaratmış,kemikler serttir.Onlarda sert olur.O zaman siz idare edin.Yani bir koca kalkarsa efendim benim hanımım beni dinlemedi,veyahut hanımını kırarsa bu koca hem insanlar içerisinde hem Allah yanında mesüldür.Elbise bakımından,yemek bakımından,çocuğun bakmasının ücretide hanım ondan çıkarabilir .Çalışmak hiçbir hanımın vazifesi değil,çalışmak kocaya aittir.Fakat kocaya riayet etmek ,kocanın kalbini kırmamak,emrinden çıkmamak  oda hanımlara aiitir.Şimdi burada Rabbül Alemin bize diyor;Sizinki Müslümanlar ha erkek ha hanımın Resulü Ekrem iktida edersiniz.Resulü Ekremin yaşaması nasıldır?Öyle yaparsınız,siz kurtulursunuz.Yani bu yüzden gerek hanımda erkeklerde bu zaman cahil değil Resulü Ekremin siyerlerini onun  zamanındaki hanımların siyer ahlaklarını siyer ahlaklarını çok okuması lazım onların şekline girmesi lazım,mutabat etmesi lazım.Başka bir ayettede Rabbül Alemin böyle emrediyor;”Ey Resulüm diyor ümmetine deki eğer siz Allahı seversiniz,Resulüm Ekreme tabi olur.O zaman Allahın Teala sizi sevecektir,sizi affedecektir.” (Ali İmran -31)E biz ne zaman Resulü Ekreme tabi olabiliriz,eğer Resulü Ekremin yaşamı bilirsek biz ona tabi olabiliriz.Eğer bilmesek biz nasıl tabi olabiliriz.Onun mutabatı nedir mesela?Başta akidenin düzelmesidir,gerek hepiniz hem kendinizi hemde çoluk çocuğunuzu islami eğitimine göndermesi lazım.Acaba islam rükünleri nedir?İslam ,iman rüknü nedir?Efendime söyleyim Peygamber Efendimiz nerelerde yaşamış,nerede vefat etmiş,ne kadar yaşamış,Rabbül Alemin sıfatları nedir?Melekei kiram nelerdir,var mıdır,yok mudur,cinler var mıdır,yok mudur,vacip nedir,kader nedir,bunların hepsini bilmesi lazım.İkincisi isede farzul ayn kısmıdır.Farzul ayn vardır,farzu kifaye vardır.Farzı kifaye ortak bir farzdır.Bir kısım insan yapar bir kısım insan yapmasa zararı yoktur.Farzul ayn var ,mesala namaz.Gerek hanımlar hem kendisi hemde çoluk çocuğunun bunu bilmesi lazım,öğretmesi lazım.Namaz budur,beş vakittir,sünnet bu kadardır,evvelki sünnet,sonraki sünnet,müeekete sünnetleri,vacipler bunları öğrenmesi lazımdır.Şimdi bu zaman eski zaman değil mesala ,efendim ben bilmiyorum,ben kimden sorsam,zaten bilmediğimiz zaman sormak lazım.Çünkü hanımların Rabbül Aleminin hikmetiyle hanımları sıkıntıları çoktur,affediniz,hastalık zamanında hasta olduğu vakit,nasıl oruç tutacaktır?Nasıl namaz kılacaktır?Ne zaman kılacaktır,hangi kısım kan hastalıktan sayılır,hangi kısım sayılmıyor,bu konulardada yani hanımlara çok sıkıntı vardır.Hem okuması lazım hemde sual etmesi lazım.Haya budur ki bir insan gayrı meşru yaparsa meşru yolunda haya yoktur  affedin,sorması lazım.Resulü Ekreme gitmiş sormuşlar,mademki bizim gibi insana neden sormayacaksınız,ve mesela vacip bittikten sonra ,tesbihat nedir,namazdan sonra ne dua makbuldür,namazdan sonra ne tesbihat yapması gerekir bunu öğrenmesi lazım.

Cemaatle bildirmesi lazım,çocuklarında öğrenmesi lazım.Sonra bu sünneten sonra şeyhinin evradlarına derslerine vazife gelir.Bazı insanlar vardır,şeyhinin sözünden çıkmıyor,Allah razı olsun bu güzeldir.Beşbin evrad değil 20 bin evradda çekiyor belki,fakat sünneti seniyeyi yerine getirmiyor veyahut vacipleri yerine getirmiyor ,ama diyor şeyh benden razı olsun,sanki şeyh razı olduktan sonra Allahu Tealada razı olur gibi.Bu yanlıştır.İlk önce Allahın emrini,sonra Resülü Ekremin emrini sonra şeyhinin emrini yapacaksın.Nasılki Rabbül Alemin kuranı kerimde emrediyor,Allaha itaat edin,Resülu Ekreme itaat edin,yani Rabbül Alemin verdiği emirleri yerine getirceksin,ondan sonra Resulü Ekremden gelen sünnetlerini yapacaksın,ondan sonra siz kitapta baktınızki bir şey vardır Kur’an da yoktur,hadiste siz rastlamadınız,eğer şeyhinden gelmişse bunuda yaparsın.Ulul emr tarikata göre şeyhlerdir.Mesela herkes kendi şeyine mana vermiştir.Tarikatın faydası çoktur.Bunu bilmesi lazım çünkü insan Resulu Ekrem zamanında zaten tarikat ordan kaldı.Hanımlar kalktılar Resulü Ekreme gittiler mubaayat yapıyorlardı.Mabaayat odur ki yani günah işlemesin,çünkü eski zamanlarda islamiyetten evvel çok günah işleri yapıyorlardı.Çoçuklarını sağ iken kuyuya atıyorlardı,kız doğduğu vakit utanıyordu yani zengin kısımlar nasıl ben kızını başkalarına veririm,öldürmeden kabre gönderiyordu neuzubilah.Bu yüzden Resulü Ekrem geldikten sonra bu işleri yasak ettikten sonra   hepsi Resulu Ekreme gittiler mubaayat yapıyorlardı. O zaman ayet nazil oldu “Ya Resulum(s.a.v) hanımlar geldiği vakit sana mubaayat etmek için ki haşa zina etmesin çocukları öldürmesin hırsızlık yapmasın, bu hırsızlık   hanımına kendi kocasının evinden çalmasın buna işarettir sen onlara mubaayat yap, onlara söyle” (Mumtehine – 12)

Şimdi tarikat oradan geliyor. Bu tarikat, bu mubaayat emri geldiği vakit Rabbül Alemin(c.c.) Resulü Ekreme (s.a.v.) bütün ahsabı kirama mubaayat aldı. Hem erkek hem kadın hepsi mubaayat ettiler ve o zamandan bu zamana kadar devam etti. Faydaları çoktur. Yani bir insan ciddi olarak ehli tarikat olursa şimdi tarikatin temeli muhabbettir, Teslimiyettir ,ihlastır. Muhabbetin faydası çoktur. Bir insan ciddi olarak sadat-ı kiramı severse hadise göre onunla haşrolur. Şimdi Resulü Ekrem (s.a.v.) diyor “ Kim kimi severse onunla haşrolur.” Ciddi olarak insan tarikate girdiği vakit bu mübarek zatları sevdiği vakit inşallah onların haşrı onlarla beraber olur. Malumunuz siz hepiniz biliyorsunuz. Ashab-ı Kehf’in bir köpeği varmış. Bu köpek Ashab-ı Kehf’in aşığı olduğu için Rabbül Alemin o köpeğide cennete götürür. O evliyaların hatırası için, bizde inşallah bu evliyaya aşık olursak Resulü Ekreme aşık olursak Rabbul Alemin niye köpeği affedecektir Cennete götürecektir niye bizi götürmesin Allah(c.c.) yanında büyük günah yoktur, küçük günahta yoktur. Yeter ki insan pişman olursa tevbe ederse Resulu Ekremin hadisiyle “ Tevbe edenler günah işlememiştir.”Rabbul Alemin hakiki tevbe hepimize nasip etsin. Eğer ciddi olarak biz evliyaların muhibbi olursak haşirdede bizimle beraberdir. Kabirde de bizimle beraberdir. Çünkü kitaba göre hakiki sofinin munisi kabirde onun şeyhidir. Yani bir insan şeyhini çok severse kabre girdiği vakit bu insanın munisi en sevdiği şey nedir? Şeyhtir Rabbül Alemin bir meleki kiramı şeyhin şeklinde devamlı onun yanında hazır edecektir. Talebelerin, munisi onların hocası olacaktır. Dünyadaki ehilleri de onların munisi dünya malıdır. Kabirde onların başına beladır.

Rabbül Alemin bu sadat-ı kiramın muhabbetini kalbimize yerleştirsin inşallah. Hepinizi bu tarikat-ı Nakşıbendiden faydalandırsın, bu tarikattan ihraç etmesin bizide onların hatırına versin inşallah. Hepinizde hoşgeldiniz, sefa geldiniz Allah razı olsun inşallah bize de dua edersiniz.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.