Sabah ikindi ve akşam namazının farzından sonra on defa

safii-mezhebi-namaz-tesbihati-1

“lâ ilahe illalahü vahdehu lâ şerike leh lehül, mülkü velehül-hamdü vehüve alâ külli şey’in kadir”

 Anlamı: Allah’tan başka ilâh yoktur.Tek ilâh sadece O’dur.O’nun ortağı da yoktur.Bütün mülk O’na aittir.Bütün hamdü senâlar O’nadır.

Sabah ve akşam namazının farzından sonra yedi defa

safii-mezhebi-namaz-tesbihati-2

“allahümme ecirni minen-nâr”

Anlamı: Allahım! Beni ateşten kurtar!

daha sonra

safii-mezhebi-namaz-tesbihati-3

“Estağfirullâh el-azim.Allâhümme entes-selamü ve minkes-selam, fehayyinâ bisselâm, tebârekte ve te’âleyte yâ zel-celâli vel-ikrâm”

Anlamı: Yüce olan Allah’tan bağışmanmamı dilerim.Allahım! Sen selamet ve emniyet verensin.Dünya ve ahiret selâmeti senin inâyet yardımınla olur. Bizleri rahmetinle ihya et. Sen mukaddessin, yücesin.Ey ululuk ve ikram sahibi yüce rabbim!…

Bundan sonra

safii-mezhebi-namaz-tesbihati-4

“lâ ilahe illallâhü vahdehü la şerike leh, lehül-mülkü velehül-hamdü vehüve alâ külli şey’in kadir.Allâhümme lâ mâni’limâ a’tayte velâ mu’tiye limâ mena’te velâ yenfe’u zel-ceddi minkel-cedd.Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azim.Lâ ilahe illallahü velâ na’büdü illâ iyyâhü lehün –ni’metü velehül-fadlü velehüs-senâül-hasen. Lâ ilâhe illallâhü muhlisine lehüd-dine velev kerihel-kâfirun”

Anlamı:Allah’tan başka ilâh yoktur.Tek ilâh sadece O’dur.O’nun ortağı da yoktur.Bütün mülk O’na aittir.Bütün hamdü senâlar O’nadır.Allahım! Senin verdiğine kimse engel olamaz.Engellediğinide kimse veremez. O’nun her şeye gücü yeter. Zenginlik ve kuvvet sahipleri, sana karşı bir şey yapamazlar. Yüce ve azamet sahibi Allah’tan başka hiçbir güç ve kuvvet sahibi yoktur. O’ndan başka mâbud yoktur.Bizler sadece O’na kulluk ve itaatte bulunuruz. Her türlü nimet ve lutüfta bulunmak  O’na aittir.Güzel övgüler O’nun içindir. O’ndan başka ilâh yoktur. Bizler dini sadece O’na tahsis eder, dini Allah için yaşarız, kâfirler hoşlanmasa da.

Daha sonra sırasıyla şunlar okunur:

Fatiha-i Şerif, Ayete’l –Kürsi, Şehidallahü, Kulillahümme, İhlas, Felak ve Nas:

Yukarıdaki ayetler bittiten sonra tesbihlere geçilir.

Tesbihat:

safii-mezhebi-namaz-tesbihati-5

zikirleri söylenir.safii-mezhebi-namaz-tesbihati-6

“Lâ ilahe ilallâhü vahdehü lâ şerike leh,lehül-mülkü velehül-hamdü vehüve alâ külli şey’in kadir”.

denir peşinden

safii-mezhebi-namaz-tesbihati-7

“Sübhâne rabbiyel-aliyyil-a’lel-vehhab”

Dua bittiten sonra

safii-mezhebi-namaz-tesbihati-8

on defa:”Lâ ilâhe illallâh” tevhid zikrinden sonra şu salavat okunur:

safii-mezhebi-namaz-tesbihati-9

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi-adedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira (Buraya kadar olan kısım üç defa tekrar edilir üçüncü tekrarın sonunda  “kesiran kesira” denir). Ya rabbi salli ve sellim vezid ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala cemiilenbiyai vel-mürselin ve ala ali küllin ve sahbi küllin ecma’in.Amin. Vel-hamdü lillahi rabbil-alemin.

Sanra yirmi beş defa: “Estağfirullâh” denir

Anlamı: Allahım! Benim günahlarımı bağışla,

– diyerek tesbihat tamamlanır

Bunlar da hoşunuza gidebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.