Salavat

Kur’an lisanıyla ifade edilen bir gerçektir ki Allah’ın sevgisine ve rızasına giden yol...

Salavat
tarih: Şub 9, 2018 | yayımlayan: Yönetici

Allah Adına İlk Yalan Yemin

İş, nereden başlayıp nereye geliyor hep birlikte görelim. Yüceler yücesi olan Allah, Hazret-i Âdem’i...

Allah Adına İlk Yalan Yemin
tarih: Kas 24, 2017 | yayımlayan: Yönetici

Kuran-ı Kerim Allah Kelamıdır, Yaratı...

KUR’AN-I KERİM ALLAH KELAMIDIR, YARATILMIŞ DEĞİLDİR Kur’an-ı Kerîm, mushaflarda yazılıdır,...

Kuran-ı Kerim Allah Kelamıdır, Yaratılmış Değildir
tarih: Kas 8, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Orucun Adabı

ORUCUN ADABI Oruç nefis ile mücadelenin en büyük direğidir. Mümin olan kişi, ramazan girmeden birkaç gün...

Orucun Adabı
tarih: Haz 5, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Oruç ile İlgili Fıkhi Meseleler

ORUCUN MAHİYETİ 1- Oruç, ikinci fecirden başlayarak güneşin batışına kadar yemekten, içmekten ve cinsel...

Oruç ile İlgili Fıkhi Meseleler
tarih: Haz 5, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Hanefi Mezhebine Göre Namaz Tesbihat...

        Kamet’ten sonra namaza başlanır ve selam verilince; اللَّهُمَّ اَ...

Hanefi  Mezhebine Göre Namaz Tesbihatı
tarih: May 25, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Şâfiî Mezhebine Göre Namaz Tesbihatı...

Sabah ikindi ve akşam namazının farzından sonra on defa “lâ ilahe illalahü vahdehu lâ şerike leh lehül,...

Şâfiî Mezhebine Göre Namaz Tesbihatı
tarih: May 25, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Taklit Yoluyla İman Sahih Midir?

Taklit, bir şeyin delilini,   doğruluğunu veya eğriliğini araştırmadan onu tasdik etmek ve yolunca  ...

Taklit Yoluyla İman Sahih Midir?
tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

İman Nedir, Mümin Kimdir?

İMAN NEDİR, MÜMİN KİMDİR? İman, kelime olarak, “içten kabullenmek, kalple tasdik etmek, güven vermek, emin...

İman Nedir, Mümin Kimdir?
tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Fıkh-ı Ekber

İbadetlerin temeli sağlam inançlardır. Sağlam inanca dayanmayan ibadetlerin Allah katında hiçbir değeri...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

İmam-ı Azamı’n Hayatı

İmam Âzam’ın Hayatı 1- Doğumu ve Yetişmesi: Üzerinde değişik görüşler belirtilmiş olmakla beraber...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Fıkıh İlminde Temayüzü

V- İMAM AZAM’ın Fıkıh İlminde Temayüzü(başkalarına göre üstün duruma gelmesi): Hicri (120) yılında...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Fıkıh İlmine Giriş

Başlangıçsız her şeyin evveli, nihayetsiz her şeyin sonu; Kadim, Kerim, fazilet ve cömertlik sahibi, varlığı...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Selefin Kelâm İlmine Karşı Çıkmaların...

Zikredilen bütün bu sözlerin Selef âlimlerinden sadır olmasının birkaç sebebi vardır: 1- Yukarıda geçen...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

İman Esasları

İmam Âzam Ebû Hanîfe el-Kûfî “Fıkh-ı Ekber” adlı kitabınaşu sözleri ile başlamıştır: (Tevhidin...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Allah’ın Birliği

İmanı Âzam buraya kadar imanın esaslarını açıkladıktan son­ra esas Tevhid’in mânasını bütün...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

AllahIn (c.c) Eşsizliği

(Allah’ın yarattığı şeylerden hiçbir varlık ona benzemez.) Bu ifade yukarıdaki metinde geçen ifadeyi...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Yarım Doktor Candan Eder…

YARIM DOKTOR CANDAN, YARIM HOCA İMANDAN EDER Günümüzde âlim ve hoca efendilere halk tarafından yönlendirilen...

Yarım Doktor Candan Eder…
tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Zati Sıfatlar 1

Allah’ın Zatî sıfatları şunlardır: Hayat, Kudret, İlim, Kelâm, Semi’, Basar, İrade). Hayat: Allah...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Temizlik Bahsi

Tahâret’in, “hadesten taharet” ve “necasetten taharet” olmak üzere iki kısma ayrıldığını,...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Zati Sıfatlar 2

Allah’ın Zatî sıfatları şunlardır: Hayat, Kudret, İlim, Kelâm, Semi’, Basar, İrade). Hayat: Allah...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Kurban İle İlgili Fıkhi Meseleler

Kurbanın Mahiyeti, Vücubu ve Şer’î Hikmeti 1- Kurban Yüce Allah’ın rahmetine yaklaşmak için ibadet...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Fitre Sadakası

FİTRE SADAKASI 109- Fitre sadakası, Ramazan ayının sonuna yetişen ve temel ihtiyaçlarından başka en az nisab...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Fi’li Sıfatlar

Fİ’Lİ SIFATLAR   (Allah’ın fi’lî sıfatları ise tahlîk, terzîk, inşâ, ibda’,...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

« Önceki Yazılar