Gösteriliyor: 1 - 10 of 166 Makaleler
HZ-MUHAMMED-MUSTAFA-SAV

Salavat

Kur’an lisanıyla ifade edilen bir gerçektir ki Allah’ın sevgisine ve rızasına giden yol Resûlullah’a[s.a.v.] tâbi olmaktan geçer (Al-i İmran, 3/31). O’na tabi olmak ise, O’nu sevmekten geçer. Hidayet ve aydınlık yolların rehberi olan o kutlu peygambere olan sevginin en güzel işaretlerinden biri ise O’na her fırsatta ve her anıldığında gafil olmayıp salavat getirmektir. “Salavat”, salat …

Allah Adına İlk Yalan Yemin

İş, nereden başlayıp nereye geliyor hep birlikte görelim. Yüceler yücesi olan Allah, Hazret-i Âdem’i yaratınca, Muhammed’i nûru ona geçirdi o Hz. Âdem’in alnı bu nurla elmas elmas parıldadı ve bu Muhammed’i nur, geriye kalan bütün nurları söndürdü. Aziz ve Celil olan Allah, Hazret-i Âdem’i taht üstüne çıkarıp oradan meleklerin omuzlarına yükseltti… Melekler, Allah’ın emriyle Hazret-i …

Kuran-ı Kerim Allah Kelamıdır, Yaratılmış Değildir

KUR’AN-I KERİM ALLAH KELAMIDIR, YARATILMIŞ DEĞİLDİR Kur’an-ı Kerîm, mushaflarda yazılıdır, kalblerde mahfuzdur, li­sanlarda okunan kelâmdır. Burada Kur’an’dan maksat, Allah Teâlâ’nın kelâm-ı nefsîsidir. Mushaflarda yazılan, kalblerde mahfuz bulunan ve lisanlarda oku­nan kelâm bu nefsi kelâma delâlet eder. Kelâmullah hakkında şöyle bir soru akla gelebilir: Eğer Allah kelâmı, kadim olan mana için hakikat, teşekkül eden nazım ve …

Orucun Adabı

Orucun Adabı

ORUCUN ADABI Oruç nefis ile mücadelenin en büyük direğidir. Mümin olan kişi, ramazan girmeden birkaç gün öncesinde sayılacak adabları yapmalı ve ramazan’a hazırlanmalıdır. Mesela tırnakları kesmeli sakalını dört parmak seviyesine getirmeli bıyıklarını kesmeli saçını tıraş etmeli ve avret yerlerini temizlemeli gusül abdest almalı yani zarurette adabtan olan şeyleri yapmalıdır Sahuru terk etmemek gerekir. Çünkü sahurda …

Oruç

Oruç ile İlgili Fıkhi Meseleler

ORUCUN MAHİYETİ 1- Oruç, ikinci fecirden başlayarak güneşin batışına kadar yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi kesmek, demektir. Oruç kelimesinin Arabçası, siyam ve savm’dır ki, nefsi tutmak ve engellemek manasındadır. “Siyam” sözü, Savm’ın çoğulu olarak da kullanılır. Din deyiminde “Müftırat” (oruç bozucu) denilen şeylerden nefsi gerçekten veya hükmen yasaklamak bir imsak (oruç tutmak)’tır. Yanılarak ve …

Hanefi Mezhebine Göre Namaz Tesbihatı

Hanefi Mezhebine Göre Namaz Tesbihatı

        Kamet’ten sonra namaza başlanır ve selam verilince; اللَّهُمَّ اَ نْتَ السّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامْ. تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَلْاِكْرَامْ “Allâhümme entesselêmü ve min kesselêm. Tebêrakte yê zel celêli vel’ikrâm” عَلي رَسُو لِنَا صَلَواَتْ “Alê Rasûlinê Salevêt” denir ve salavat getirdikten sonra; سُبْحاَنَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلهِ وَ لَا اِلَاهَ اِلاَّ اللهُ وَللهُ …

Şafii Mezhebine Göre Namaz Tesbihatı

Şâfiî Mezhebine Göre Namaz Tesbihatı

Sabah ikindi ve akşam namazının farzından sonra on defa “lâ ilahe illalahü vahdehu lâ şerike leh lehül, mülkü velehül-hamdü vehüve alâ külli şey’in kadir”  Anlamı: Allah’tan başka ilâh yoktur.Tek ilâh sadece O’dur.O’nun ortağı da yoktur.Bütün mülk O’na aittir.Bütün hamdü senâlar O’nadır. Sabah ve akşam namazının farzından sonra yedi defa “allahümme ecirni minen-nâr” Anlamı: Allahım! Beni …

Taklit Yoluyla İman

Taklit Yoluyla İman Sahih Midir?

Taklit, bir şeyin delilini,   doğruluğunu veya eğriliğini araştırmadan onu tasdik etmek ve yolunca   gitmektir. Taklit iki türlüdür, birisi güzel,   diğeri kötüdür. Taklitin güzel olanı, hak üzere giden,   sözü doğru, özü doğru, işi doğru bir kimsenin peşine düşmek ve her ne derse   tasdik etmektir. Hz. Peygamber’e (s.a.v) teslim olup her sözünü tasdik etmek   bu kısma girer. …

iman-nedir-mumin-kimdir

İman Nedir, Mümin Kimdir?

İMAN NEDİR, MÜMİN KİMDİR? İman, kelime olarak, “içten kabullenmek, kalple tasdik etmek, güven vermek, emin olmak” manalarına gelir. İman hak olan şeylere olduğu gibi, batıl olan şeylere de olur. Putlara, batıl işlere, şeytana, cinlere, sihirbazlara, kahinlere, nefsani kötü şeylere inanmak gibi. Dinimizde iman, yüce Allah’ın varlığına ve birliğine, O’nun yarattığı meleklerine, indirdiği kitaplarına ve gönderdiği …

Fıkh-ı Ekber

İbadetlerin temeli sağlam inançlardır. Sağlam inanca dayanmayan ibadetlerin Allah katında hiçbir değeri yoktur. Allah kendilerinden razı olsun, Selefin alimleri tâ İslâm’ın ilk devirlerinde Hz. Peygam­ber sallellahu aleyhi vesellem’in üzerinde bulunduğu inanç yolunu tesbit etmişler ve bozuk inançları reddederek tertemiz ve sağlam bir inanç yolunu, Ehl-i Sünnet vel-Cemaat yolunu bizlere kadar intikal ettirmişlerdir. Hz. Peygamber sallellahu …