Kuran-ı Kerim Allah Kelamıdır, Yaratı...

Tweet KUR’AN-I KERİM ALLAH KELAMIDIR, YARATILMIŞ DEĞİLDİR Kur’an-ı Kerîm, mushaflarda...

Kuran-ı Kerim Allah Kelamıdır, Yaratılmış Değildir
tarih: Kas 8, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Taklit Yoluyla İman Sahih Midir?

Tweet Taklit, bir şeyin delilini,   doğruluğunu veya eğriliğini araştırmadan onu tasdik etmek ve yolunca  ...

Taklit Yoluyla İman Sahih Midir?
tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

İman Nedir, Mümin Kimdir?

Tweet İMAN NEDİR, MÜMİN KİMDİR? İman, kelime olarak, “içten kabullenmek, kalple tasdik etmek, güven...

İman Nedir, Mümin Kimdir?
tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Fıkh-ı Ekber

Tweet İbadetlerin temeli sağlam inançlardır. Sağlam inanca dayanmayan ibadetlerin Allah katında hiçbir değeri...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

İmam-ı Azamı’n Hayatı

Tweet İmam Âzam’ın Hayatı 1- Doğumu ve Yetişmesi: Üzerinde değişik görüşler belirtilmiş olmakla...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Fıkıh İlminde Temayüzü

Tweet V- İMAM AZAM’ın Fıkıh İlminde Temayüzü(başkalarına göre üstün duruma gelmesi): Hicri (120)...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Fıkıh İlmine Giriş

Tweet Başlangıçsız her şeyin evveli, nihayetsiz her şeyin sonu; Kadim, Kerim, fazilet ve cömertlik sahibi,...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Selefin Kelâm İlmine Karşı Çıkmaların...

Tweet Zikredilen bütün bu sözlerin Selef âlimlerinden sadır olmasının birkaç sebebi vardır: 1- Yukarıda...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

İman Esasları

Tweet İmam Âzam Ebû Hanîfe el-Kûfî “Fıkh-ı Ekber” adlı kitabınaşu sözleri ile...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Allah’ın Birliği

Tweet İmanı Âzam buraya kadar imanın esaslarını açıkladıktan son­ra esas Tevhid’in mânasını...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

AllahIn (c.c) Eşsizliği

Tweet (Allah’ın yarattığı şeylerden hiçbir varlık ona benzemez.) Bu ifade yukarıdaki metinde geçen...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Zati Sıfatlar 1

Tweet Allah’ın Zatî sıfatları şunlardır: Hayat, Kudret, İlim, Kelâm, Semi’, Basar,...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Zati Sıfatlar 2

Tweet Allah’ın Zatî sıfatları şunlardır: Hayat, Kudret, İlim, Kelâm, Semi’, Basar,...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Fi’li Sıfatlar

Tweet Fİ’Lİ SIFATLAR   (Allah’ın fi’lî sıfatları ise tahlîk, terzîk, inşâ,...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Allah’ın İsim ve Sıfatları

Tweet Allah’ın İsim Ve Sıfatları   Allah Teâlâ’nın isimleri ve sıfatları vardır....

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Kuran’daki Kıssalar Allah Kelam...

Tweet Kuran’daki Kıssalar Allah Kelâmıdır   Cenabı Allah’ın Kur’an’da, Musa...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Kuran’da Geçen Yaratıklara Ait ...

Tweet Kuranda Geçen Yaratıklara Ait Sözler Yaratılmıştır Allah Teâlâ’nın kelâmı yaratılmış...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Musa (a.s)’ın Allah ile Konuşma...

Tweet MUSA (A.S.) IN ALLAH İLE KONUŞMASI   Musa âleyhisselâm, Allah Teâlâ’nın kelâmını...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Allah’ın Sıfatları Kullar Gibi ...

Tweet ALLAH’IN SIFATLARI KULLAR GİBİ VASITALI DEĞİLDİR Allah’ın bütün sıfatları ezelde vardır....

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Kelam Meselesindeki Görüşler

Tweet Tahâvî’nin şârihi şöyle diyor: “İnsanlar bu meselede (kelâm me­selesinde) dokuz guruba...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

ALLAH TEALA (C.C.)

Tweet ALLAH TEALA BİR ŞEYDİR    Cenabı Allah bir şeydir, fakat diğer şeyler gibi değildir. Burada Allah...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici