Oruç ile İlgili Fıkhi Meseleler

ORUCUN MAHİYETİ 1- Oruç, ikinci fecirden başlayarak güneşin batışına kadar yemekten, içmekten ve cinsel...

Oruç ile İlgili Fıkhi Meseleler
tarih: Haz 5, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Hanefi Mezhebine Göre Namaz Tesbihat...

        Kamet’ten sonra namaza başlanır ve selam verilince; اللَّهُمَّ اَ...

Hanefi  Mezhebine Göre Namaz Tesbihatı
tarih: May 25, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Şâfiî Mezhebine Göre Namaz Tesbihatı...

Sabah ikindi ve akşam namazının farzından sonra on defa “lâ ilahe illalahü vahdehu lâ şerike leh lehül,...

Şâfiî Mezhebine Göre Namaz Tesbihatı
tarih: May 25, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Yarım Doktor Candan Eder…

YARIM DOKTOR CANDAN, YARIM HOCA İMANDAN EDER Günümüzde âlim ve hoca efendilere halk tarafından yönlendirilen...

Yarım Doktor Candan Eder…
tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Temizlik Bahsi

Tahâret’in, “hadesten taharet” ve “necasetten taharet” olmak üzere iki kısma ayrıldığını,...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Kurban İle İlgili Fıkhi Meseleler

Kurbanın Mahiyeti, Vücubu ve Şer’î Hikmeti 1- Kurban Yüce Allah’ın rahmetine yaklaşmak için ibadet...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Fitre Sadakası

FİTRE SADAKASI 109- Fitre sadakası, Ramazan ayının sonuna yetişen ve temel ihtiyaçlarından başka en az nisab...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Zekat ilie ilgili Fıkhi Meseleler

ZEKATIN MAHİYETİ 1- Zekat lügat deyiminde temizlik, bereket, çoğalma, güzel övgü manalarını taşır. Din...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Namazın Önemi ve Fazileti

1- Bilindiği gibi Yüce Allah’ı tevhid (bir kabul etmek), Onun eşsiz varlığını bilip tasdik etmek, farz...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Namazın Şartları 2

amazdan önce hadesten ve necasetten taharet birer şarttır. Bunlar bulunmadıkça namaz sahih olmaz. Hükmî...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Namazın Şartları 3

KIBLEYE YÖNELMEK 31– Namazda Kabe’ye doğru yönelmek de bir şarttır. Bilindiği gibi Kabe, Mekke...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Namazın Şartları 4

NAMAZIN ŞARTLARI – VAKİT 47- Farz namazlarla bunların sünnetleri için, vitir namazı, teravih namazı, cuma...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Namazın Şartları 5

60- Namazlarda niyet de şarttır. Şöyle ki: Niyet aslen bir azimden ve kesin bir iradeden ibarettir. Kalbin bir...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Namazın Şartları 6

NAMAZLARDA KIRAET 103- Namazda kıraet: Namaz kılanın kendisi işitebilecek derecede dili ile harfleri belirterek...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Namazlarda Secde

114- Secde de namazın bir rüknü olduğundan farzdır. Namaz kılan kimse, rükûdan sonra secdeye varır. Rükûdan...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Tadil-i Erkana Riayet

135- Namazlarda tadil-i erkana riayet, İmam Ebû Yusuf’a göre, bir rükün olduğundan farzdır. Bundan...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Namazın Sünnetleri

Namazların sünnetleri de vardır. Bu sünnetler, namazların vaciblerini tamamlar. Onlardaki noksanlıkları giderir...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Namazın Edebleri

Namazların bir kısım adabı vardır. Bunlar birer mendub demektir. Bunları terk etmek yerilmeyi gerektirmez, bir...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Ezan, İkamet ve İmamet

EZAN VE İKAMET 144- Ezan, lûgatta bildirmek demektir. Şeriat deyiminde, farz namazlar için belli vakitlerde...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Kadınların Aynı Hizada Durmaları

Kadınların Aynı Hizada Durmaları 187- Cemaat değişik insanlardan ibaret olunca, imamın arkasında önce...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Namazlar Nasıl Kılınır ?

Bilindiği gibi namazlar farz, vacib, sünnet ve müstahab kısımlarına ayrılmakta ve ikişer, üçer, dörder...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici