Gösteriliyor: 1 - 10 of 21 Makaleler
Oruç

Oruç ile İlgili Fıkhi Meseleler

ORUCUN MAHİYETİ 1- Oruç, ikinci fecirden başlayarak güneşin batışına kadar yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi kesmek, demektir. Oruç kelimesinin Arabçası, siyam ve savm’dır ki, nefsi tutmak ve engellemek manasındadır. “Siyam” sözü, Savm’ın çoğulu olarak da kullanılır. Din deyiminde “Müftırat” (oruç bozucu) denilen şeylerden nefsi gerçekten veya hükmen yasaklamak bir imsak (oruç tutmak)’tır. Yanılarak ve …

Hanefi Mezhebine Göre Namaz Tesbihatı

Hanefi Mezhebine Göre Namaz Tesbihatı

        Kamet’ten sonra namaza başlanır ve selam verilince; اللَّهُمَّ اَ نْتَ السّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامْ. تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَلْاِكْرَامْ “Allâhümme entesselêmü ve min kesselêm. Tebêrakte yê zel celêli vel’ikrâm” عَلي رَسُو لِنَا صَلَواَتْ “Alê Rasûlinê Salevêt” denir ve salavat getirdikten sonra; سُبْحاَنَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلهِ وَ لَا اِلَاهَ اِلاَّ اللهُ وَللهُ …

Şafii Mezhebine Göre Namaz Tesbihatı

Şâfiî Mezhebine Göre Namaz Tesbihatı

Sabah ikindi ve akşam namazının farzından sonra on defa “lâ ilahe illalahü vahdehu lâ şerike leh lehül, mülkü velehül-hamdü vehüve alâ külli şey’in kadir”  Anlamı: Allah’tan başka ilâh yoktur.Tek ilâh sadece O’dur.O’nun ortağı da yoktur.Bütün mülk O’na aittir.Bütün hamdü senâlar O’nadır. Sabah ve akşam namazının farzından sonra yedi defa “allahümme ecirni minen-nâr” Anlamı: Allahım! Beni …

yarim-doktor-candan-yarim-hoca-imandan-eder

Yarım Doktor Candan Eder…

YARIM DOKTOR CANDAN, YARIM HOCA İMANDAN EDER Günümüzde âlim ve hoca efendilere halk tarafından yönlendirilen soruların en önde gelenlerinden biri de mezheplerin nasıl ortaya çıktığı sorusudur. Bu yöneltilen sorulara cevap bulabilmek için ilk önce mezhebin tanımını yapmak gerekir. MEZHEP NEDİR? Mezhep kelimesi; Arapçanın ‘zehebe’ (gitti) mâzi fiilinden türetilmiş Arapça kökenli bir kelimedir.  Eki, Türkçe dil bilgisine uymamakla birlikte halk arasında mezhebe ‘gidişat’ denildiği …

Temizlik Bahsi

Tahâret’in, “hadesten taharet” ve “necasetten taharet” olmak üzere iki kısma ayrıldığını, necasetin fakîhlere göre pis şeyler olduğunu öğrendikten sonra bazı necis maddeleri ve bunların karşıtı olan temiz maddeleri misallendirmeye çalışalım. Ayrıca affedilen (ibâdetlere engel olmayan) necasetleri ve bunların temizlenmesi keyfiyetini anlattıktan sonra da temiz olan şeyleri anlatmaya çalışacağız. Çünkü eşyada asl olan, -necis olduğu herhangi …

Kurban İle İlgili Fıkhi Meseleler

Kurbanın Mahiyeti, Vücubu ve Şer’î Hikmeti 1- Kurban Yüce Allah’ın rahmetine yaklaşmak için ibadet niyeti ile kesilen özel hayvandır. Kurban bayramı günlerinde (ilk üç günde) böyle Allah rızası için kesilen kurbana (Udhiyye), bunu kesmeğe de “tazhiye” denilir. 2- Kurban Bayramında ibadet niyeti ile kurban kesmek, hür, mukîm (yolcu olmayan), müslim ve zengin kimseye vacibdir. Zenginden …

Fitre Sadakası

FİTRE SADAKASI 109- Fitre sadakası, Ramazan ayının sonuna yetişen ve temel ihtiyaçlarından başka en az nisab mikdarı bir mala sahip bulunan her müslüman için verilmesi vacib olan bir sadakadır. Buna yalnız “Fitre”de denir. Fıtrat sadakası, sevab için verilen yaratılış ikramı demektir. 110- Fitre sadakasının vacib olması, zekatın farz kılınmasından öncedir. Orucun farz kılındığı yıla raslar. …

Zekat ilie ilgili Fıkhi Meseleler

ZEKATIN MAHİYETİ 1- Zekat lügat deyiminde temizlik, bereket, çoğalma, güzel övgü manalarını taşır. Din deyiminde ise; “Bir malın belli bir mikdarını, belli bir zaman sonra hak sahibi olan bir kısım müslümanlara Yüce Allah’ın rızası için tamamen temlik etmek (mülkiyetine geçirmek) tir.” Zekat, kulların kulluk görevindeki sadakatlerine delalet eder. Bu yöndendir ki, zekata “sadaka”da denmiştir. Bununla …

Namazın Önemi ve Fazileti

1- Bilindiği gibi Yüce Allah’ı tevhid (bir kabul etmek), Onun eşsiz varlığını bilip tasdik etmek, farz olan en büyük bir görevdir. Bundan sonra farzların en büyüğü ve en önemlisi namazdır. Namaz, imanın alametidir, kalbin nurudur, ruhun kuvvetidir, mü’minin miracıdır. Mü’min bu namaz sayesinde Yüce Allah’ın manevî huzuruna yükselir. Yüce Allah’a yalvararak manevî yakınlığa erer. Mü’min …

Namazın Şartları 2

amazdan önce hadesten ve necasetten taharet birer şarttır. Bunlar bulunmadıkça namaz sahih olmaz. Hükmî necaset denilen hadesten, abdesti veya guslü gerektiren hallerden temiz bulunmak gerektiği gibi, hakikî necaset denilip maddeten pis bulunan şeylerden temiz bulunmak da gerekir. Öyle ki, namaz kılacak kimsenin bedeni ile elbisesi ve namaz kılacağı yer temiz olacaktır. Bu iki şartla ilgili …