Gösteriliyor: 1 - 10 of 43 Makaleler

Bilal-İ Habeşi

BİLAL-İ HABEŞİ Hz. Peygamber’e ilk iman edenlerden biri ve sonradan ona müezzin olan sahabî. Bilal-i Habeşî insanların boyunlarına tasmalar takılıp çarşı-pazarda köle niyetine satıldığı bir dönemde Mekke’de dünyaya gelmişti. İslâm tarihinde unutulmaz yeri olan Bilâl-î Habeşî, aslen Habeşlidir. Hz. Bilâl, uzun boylu, zayıf, ince ve koyu esmerdi. Anası Hamâme ve babası Rebah da köle idi. …

Amr ibnu Cemuh

Amr ibnu Cemuh Amr ibnu Cemuh, cahiliyede Yesrib ileri gelenlerinden, Celemeoğullarının efendilerinden, Medine cömertlerinden, karakter sahibi biriydi. Cahiliye devrinde soylu kişilerin evlerinde put bulundurma adeti vardı. Bunu her sabah ve akşam puttan uğur dilemek, törenlerde kurban kesmek, saygı duruşunda bulunarak felaket anlarında sığınmak vb. şeyler için yaparlardı. Amr’ın putu da Menat idi. Onu kaliteli bir …

Hz. Hâlid B. Velîd (R.Anh)

HZ. HÂLİD B. VELÎD (r.anh) Hz. Peygamberin, hakkında “ne güzel kul” diye buyurduğu sahabî. Nesebî, Hâlid b. Velidb.Mugire b. Abdillah b. Amr b. Mahzum. Annesinin ismi Lübâbe olur. Hz Meymune’nin yakın akrabasıdır. Hz. Hâlid’in lakabı Seyfullah (Allah’ın Kılıcı)’dır. Hz. Peygamber (s.a.s.) Mute savaşındaki başarısından ötürü onu Allah’ın kılıcı diye övmüştür. Künyesi Ebû Süleyman’dır. Yedinci hicrî …

Ümmü Fadl (R.Anha)

Ümmü Fadl radıyallahu anhâ Rasûlullahsallallahu aleyhi vesellem efendimizin baldızı… Meymûne binti Hâris radıyallahu anhâ annemizin kız kardeşi… Efendimizin sevgili amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh’ınâilesi… İslâm’ı ilk kabul eden hanım sahâbîlerden… O Mekke’de Kinâne kabîlesine mensuptur. Annesinin adı Hind (Havle) binti Avf’dır. Babası Hârisi bni Hazen’dir. Mekke’de Abbas ibni Abdülmuttalib ile evlendi. İlk çocuğu Fadl’ın doğumundan …

Hz. Abdullah Bin Selâm (R.Anh)

HZ. ABDULLAH BİN SELÂM (r.anh) Abdullah bin Selâm hazretleri, Eshâb-ı kirâmdan olup, Ensârın büyüklerindendir. Medîne’deki Yahûdî Benî Kaynuka kabîlesinden idi. Soyu Hz.Yûsüf’e dayanıyordu. Asıl ismi Husayn idi. Müslüman olunca Resûlullah efendimiz ona Abdullah ismini verdi. Îmân etmeden önce, Yahûdî âlimlerinden idi. Müslüman olması çok ibretlidir. Müslüman oluşunu kendisi şöyle anlatır: Âhir zaman peygamberi “Babam Yahûdîlerin …

Hz.Abbas (r.a)

Hz.Abbas Bin Abdülmuttalib Hayatı (r.a) Hz. Peygamber’in amcası. Künyesi Ebu’l-Fazl. Babası Abdulmuttalib, annesi Nuteyle’dir. Abbas Rasûlullah’tan bir iki yaş büyüktü. Abbas, çocukluğunda kaybolmuştu. Annesi onu bulunca Kâbe’nin örtülerini ipeklilerle yenilemişti. Rasûlullah çocukken annesi ölünce dedesi Abdulmuttalib’in himayesine geçtikten sonra Abbas’la çocuklukları beraber geçti. Gençliğinde Hz. Abbas ticaretle uğraşıp, zengin oldu. Araplar arasında Kâbe’ye hizmet büyük …

Musab bin Umeyr (r.a.)

Mus’ab Bin Umeyr   Hz. Mus’ab, Mekke’nin en soylu, en yakışıklı ve en güzel giyinen delikanlılarından biriydi. Efendimizin de amcazadelerindendi. Annesi Hamne’nin durumu müsait olduğu için oğlunu güzelce giydirir ve ona en iç bayıltıcı kokular sürerdi. Dolaştığı yerler burcu burcu kokar, geçtiği yerlerdeki tüm kızların gözleri onun üzerinde olurdu. Hayatı, tabir caizse, eller üstünde geçiyordu. …

Hz. Ebû Eyyub El-Ensârî (R.Anh)

Medineli müslümanlardan ve hicret sırasında Hz. Peygamber’i evinde misafir eden sahâbî. Ebû Eyyûb Hâlid b. Zeyd el-Ensarî en-Neccârî (r.a.); Ensâr’ın Hazrec kabilesinin Neccâroğulları koluna mensup olup, annesi Zehra binti Sa’d’dır. Abdülmuttalib’in vâlidesi tarafından Rasûlullah’la akraba olan Ebû Eyyûb, ikinci Akabe bey’atında hazır bulunmuş, Rasûlullah’a iman etmiştir (İbn İshâk, İbn Hişâm, es-Sîre, II, 100; İbn Sa’d, …

Hz. Selman El Farisi (r.anh)

HZ. SELMAN EL-FARİSÎ (r.anh) Seçkin ve meşhur sahabilerden biri. İran asıllı olup, İsfahan’ın Cayy kasabasında doğmuştur. Bir rivayete göre de doğum yeri Râmehürmüz’dür. Doğum tarihi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Selman (r.a)’ın müslüman olmadan önceki ismi, Mabah b. Buzahsan’dır. Müslüman olduktan sonra Selman ismini almıştır. Künyesi Ebu Abdullah’tır. Ona nesebi sorulduğu zaman; “Ben; Selman b. İslâm’ım” demiştir. …