Gösteriliyor: 1 - 10 of 24 Makaleler

Allah Adına İlk Yalan Yemin

İş, nereden başlayıp nereye geliyor hep birlikte görelim. Yüceler yücesi olan Allah, Hazret-i Âdem’i yaratınca, Muhammed’i nûru ona geçirdi o Hz. Âdem’in alnı bu nurla elmas elmas parıldadı ve bu Muhammed’i nur, geriye kalan bütün nurları söndürdü. Aziz ve Celil olan Allah, Hazret-i Âdem’i taht üstüne çıkarıp oradan meleklerin omuzlarına yükseltti… Melekler, Allah’ın emriyle Hazret-i …

Hz Musa (a.s.)

Hz Musa Âlemlerin yaratıldığı andan itibaren, geçmişten günümüze kadar uzayan insanlık tarihine, aynı zamanda peygamberler tarihi gözüyle de bakabiliriz. Çünkü Cenab-ı Hak kitapları yaratmış ve bu kitapların muhatabı olan peygamberleri seçip elçi kılmıştır. Bu elçilerin muhatabı da insanoğludur. Ve bu insanların içinden Cenab-ı Hak dört büyük kitaptan olan Tevrat’ı verdiği, Kuran-ı kerim de (196 kez) …

Kıssaların En Güzeli

Ahsenü’l-kasas (Kıssaların en güzeli)       HZ.YUSUF (A.S) KISSASI   Kuranı Kerimde kıssaları anlatılan Resuller içerisinde ayrıntılarıyla muhataplarına aktarılan tek peygamber Yusuf (As.)’dır. Yusuf peygamber kıssasını Diğer peygamber kıssalarından ayırt eden özellik Kuranın bu kıssaya dikkat çekmek için kullandığı anlatım teknikleri ve üslubudur. Ve bu kıssada çocukluktan yöneticiliğe kardeşlikten aile bağlarına mahremiyetten sadık olmaya …

Musa Ve Harun Aleyhisselamlar(1. Bölüm)

Musa ve Harun Aleyhisselamlar Musa Aleyhisselâmın Soyu: Mûsâ b.İmran[1], b.Yashür[2], b.Kahis, b.Lâvi, b.Yâkub[3], b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselâm´dır. [4] Mûsâ b.İmran Aleyhisselâmla Hârûn b.İmran Aleyhisselâm[5], Ana-Baba bir[6] kardeş idiler. [7] Harun Aleyhisselâm, Mûsâ Aleyhisselâmdan bir yaş büyüktü. [8] Mûsâ Aleyhisselâmın Şekil Ve Şemaili: Musa Aleyhiselâm; uzun boylu, esmer tenli[9], yüksek burunlu[10], hafif etli[11], kıvırcık saçlı idi. [12] …

Hz Şuayb Aleyhisselam

Şuayb Aleyhisselâm Şuayb Aleyhisselâmın Soyu : Şuayb b. Mîkâil[1], b. Yeşcür[2], b. Medyen, b. İbrahim Aleyhisselâmdır. [3] Şuayb Aleyhisselâmın annesi: Lut Aleyhisselâmın kızı Mîkâil´dir. [4] Şuayb Aleyşhisselâm, Mûsâ Aleyhisselâmın Kayınpederi idi.[5] Şuayb Aleyhisselâmın dili: Arapça idi.[6] Şuayb Aleyhisselâmın Peygamber Gönderildiği Medyen Ve Medyenliler, Eyke Ve Eykeliler: Medyen: Kulzum denizinin üst tarafında, Tebük şehrinin hizasında, Tebük´e, …

Hz. Zülkifl Aleyhisselam

Zülkifl Aleyhisselâm Zülkifl Aleyhisselâmın İsmi Ve Soyu: Bişr (Zülkifl) b.Eyyûb Aleyhisselâm´dır.[1] Zülkifl Aleyhisselâmın Peygamberliği Ve Bazı Faziletleri: Yüce Allah; Eyyûb Aleyhiselam´dan sonra, Bişr b. Eyyûb Aleyhisselâmı, Pey­gamber olarak göndermiş[2] ve ona Zülkifl ismini vermiş, halkı, Tevhîd akîde-sine = Allah´ın Birliğine inanmağa davet etmesini, kendisine emretmiştir. Zülkifl Aleyhisselâm, Şam´da otururdu. [3] Yüce Allah, Enbiyâ sûresinde Eyyûb …

Hz.Eyyüb Aleyhisselam

Eyyûb Aleyhisselâm Eyyûb Aleyhisselâmın Soyu: Eyyûb b. Mûs[1], b. Ra´vil[2], veya Razıh[3] veya Rizah[4] veya Zirah[5], b. Ays b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselâmlardır. [6] Eyyûb Aleyhisselâmın annesi, Lut Aleyhisselâmın kızı idi[7] Eyyûb Aleyhisselâmın babası Mûs; Nemrud´un, İbrahim Aleyhisselâmı ateşi atıp yakmak istediği gün, İbrahim Aleyhisselâma iman edenlerdendi.[8] Eyyûb Aleyhisselâm, Yâkub Aleyhisselâmın zamanında idi. [9] ve …

Hz.Yusuf Aleyhisselam

Hz. Yûsuf Aleyhisselâm Yûsuf Aleyhisselâmın Soyu: Yûsuf b. Yâkub, b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselâmlardır.[1] Yûsuf Aleyhisselâmın annesi: Râhıl bint-i Leban´dır. [2] Yûsuf Aleyhisselâmın Şekil Ve Şemaili: Yûsuf Aleyhisselâm; ak tenli, güzel yüzlü, kıvırcık saçlı, büyük gözlü, ince bu­runlu, kalın pazulu, kalın bacaklı, düz karınlı, düz göbekli idi ve yanağı, benli ıdi. [3]   Yûsuf Aleyhisselâm, …

Hz.Yakup Aleyhisselam

Yâkub Aleyhisselâm Yâkub Aleyhisselâmın Soyu Ve İsimleri: Yâkub b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselâmlardır.[1] Yâkub Aleyhisselâmın Annesi: Refaka´dır. [2] Yâkub Aleyhisselâmın, kardeşi Ays ile ikiz olarak doğarken, elini, Aysın ökçe­sinden tutmuş olduğu halde, arkasından doğduğu için, Yâkub diye anıldığı[3] ve kardeşi Ays, tarafından öldürülmek korkusuyla, Dayısının yanına gitmek üzere, gündüzleri saklanıp geceleri yürüdüğü için de, kendisine …

Hz.Lut Aleyhisselam

Lût Aleyhisselâmın Soyu: Lût b.Hâran, b.Târah[1], b.Nahor, b.Saruğ´dur. [2] Lût Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın Yeğeni, yani kardeşi Haran´ın oğlu idi. [3] Lût Aleyhisselâmın Şekil Ve Şemaili: Lût Aleyhisselâm; uzuna çalar orta boylu[4], beyaz tenli, güzel yüzlü, ince bu­runlu, küçük kulaklı, uzun parmaklı, güzel gülüştü idi. [5] Lût Aleyhisselâmın İbrahim Aleyhisselâma İlk İman Ve Onunla Birlikte Hicret …