Gösteriliyor: 1 - 10 of 30 Makaleler

Kurban Nedir ?

KURBAN NEDİR?  Allahü Teâlâ inanan kullarına kulluk borcu olarak bedenî, lisânî, kalbî ve mâlî ibadet ve mükellefiyetler yüklemiştir. Her biri Allah’ın rızasını kazanmaya rahmet ve nusretine yakın olmaya ve ahiret hayatında büyük nimet ve yüce derecelere kavuşmamıza vesile olacak mâlî ibadetlerden birisi de kurban kesmektir.Kurban Allah rızası için, ibâdet niyyeti ile belirli günlerde cins, yaş …

Ramazan Hakkında

Yeryüzünde bir milyarı aşkın müslüman için kutsal bir ay olan RAMAZAN ayı geldi. Onu kutsallaştıran şeylerin başında Kuran’ın o ayda inmeye başlaması ve Oruç ibadetinin bu aya tahsis edilmesi geliyor. Tüm müslümanlara Ramazan ayı mübarek olsun temennisiyle Yüce Allahtan Af ve mağfiret diliyoruz. Ramazan-ı Şerif ve Oruç Oruç ayı olan Ramazan-ı Şerîf, feyizli bir hayatın …

Berat Kandili Mübarek Olsun

Beraatimize Dair

Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin proğramı nev’inden olması cihetiyle Leyle-i Kadr’in kudsiyetindedir. Herbir hasenenin Leyle-i Kadir’de otuzbin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat’ta herbir amel-i sâlihin ve herbir harf-i Kur’anın sevabı yirmibine çıkar. Sair vakitte on ise, şuhur-u selâsede yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsî …

İyi Huylu Uydular

TEFEKKÜR  GÜNEŞ SİSTEMİ Âlemi aydınlatan Güneş bütün yıldızlardan şöhretli, nurlu ve âlimlerin çoğuna göre en büyük olanıdır. Gece, gündüz, aylar, zamanlar onun hareketi ile belli olmakta, nice büyük işler onun varlığı ile meydana gelmektedir. Ay ışığını ondan alır. Yerküresini ısıttığı için denizlerden buharlaşan sular gökte soğuk tabakalarda bulut ve yağmur olup yeryüzüne hayat verir. Güneş …

Ehl-i Beyt

ÜMMETİN KİBRİT-İ AHMER’İ (EHL-İ BEYT) Kibrit-i ahmer; Şeyh Muhammed Dıyauddin(ks )’in ifadesiyle değdiğini altına çeviren madde manasındadır. Mutasavvıflar kibrit–i ahmeri; kişinin çıktığı sonsuz olgunluk mertebesi olarak adlandırmış ve İbni Arabi, Mevlânâ gibi mutasavvıflar bu iksirin aşk olduğunu söylemişlerdir. Hz. Mevlânâ hayatın üç harf ve beş noktadan ibaret olduğunu söyler. Aşk, kişinin sıradan bir insandan ölümsüzlüğün …

SEN YAR OLMASANDA YARDIR SANA SEVDİĞİN

Her dideden gören o, her yüzden görünen o Ey göz anı görmesen de görür seni sevdiğin Sanma ansız bir dem var, her demdir o sana yâr Sen yâr olmasan dahi yârdı sana sevdiğin(Hulusi Efendi) Rabbül Âlemin insanoğlunu çok sevdiği için,  yaratmış olduğu bütün mahlûkat arasında en büyük payeyi ona vermiştir. Kendisine dost olma fırsatını, kendisini …

TEFEKKÜR BÜTÜN HAYIRLARIN ANAHTARIDIR.

Varlığını bilmem ne hacet, küre-i alem ile,  Yeter isbatına, halkettiği bir zerre bile.”  Şinasi İnsan ve kâinat ayrı birer alemdir. Kâinat “alem-i ekber” yani büyük alem, insan ise, “alem-i asgar” yani, kâinatın özeti ve küçültülmüş halidir. İkisinde de aynı kanunlar cereyan etmektedir. Allah-u Teala(cc) insanoğlunun kainatın ahlakıyla ahlaklanmasını istemiştir. Bu sebepten yarattıklarının her birine bir …

İslam Dünyasına Genel Bakış

İslam Dünyasının Durumu Dünya üzerinde yaşayan 7.7 milyar insan 217 farklı ülkede yaşıyor. Bu kadar çok insanın 2.5 milyarı Hıristiyan, 1.5 milyarı Müslüman, 35 milyonu Musevi, geriye kalanları ise Budist, Şintoist, dinsiz (ateist). Dünya nüfusunun dörtte birinden azı Müslüman olmasına rağmen 1990’lı yıllardaki çatışmaların oranına bakıldığında tüm dünyadaki çatışmaların üçte ikisinin Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasında …

RAMAZAN ,KADİR GECESİ VE BAYRAMIN FAZİLETLRİ

Ramazân Ayı’nın Faziletleri Ulu Allah (C.C.) buyuruyor ki: «— Ey Mü’minler; Sizden öncekilere oldugu gibi, size de günahlardan korunasınız diye, oruç tutmak farz kılınmıştır.» (Bakara – 183) Said Ibni Cübeyr buyurdu: «Bizden önceki ümmetlerin orucu, yatsıdan bir sonraki günün aksamına kadar sürerdi. İslam’ın ilk günlerinde olduğu gibi.» Bir gurup âlim bu bahisde der ki: «Oruç, …

Sefer Ayı

Safer ayı,Hicrî ayların ikincisidir. Hicrî ayların birincisi, bilindiği gibi Muharrem ayıdır ve içinde aşûre günü vardı. Üçüncüsü ise Rebî’ül-Evvel ayıdır ve bu ayın 12. Gecesinde Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm) arzımıza ve gönlümüze teşrif etti. Hicrî takvimde bazı ayların ve günlerin; gerek içinde farz kılınan ibadetler, gerekse bir kudsî tarihin unvanı olmaları hasebiyle mukaddes tanındığı …