Gösteriliyor: 1 - 10 of 11 Makaleler
Seyh-Muhammed-Diyauddin-hs-Hazret

Şeyh Muhammed Diyauddin (HAZRET) [k.s]

Osmanlı âlim ve velîlerinden. İsmi Muhammed Ziyâeddîn’dir. Nurşînî nisbesiyle meşhûr olmuştur. Babası büyük velî Abdurrahmân Tâgî (Tâhî) hazretleridir. 1855 (H.1272) senesinde Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Usba köyünde doğdu. 1923 (H.1342) senesinde Bitlis’in Nurşin köyünde vefât etti. Kabri Nurşin’de babasının türbesinin yanındadır. Ziyâeddîn Nurşînî’nin âile çevresi ilim ve fazîlet sâhibi dindâr insanlardan meydana geliyordu. Dînî ilimler …

Seyh-Abdurrahman-i-Tagi-Seyda-i-Tagi

Abdurrahman-ı Tagi [K.s]

Doğumu ve Ailesi “Tâgî, Tâhî ve Nurşînî” nisbeleriyle bilinen “Üstâd-ı A’zam ve Seydâ” lakaplarıyla meşhûr olan on dokuzuncu yüzyılın büyük Nakşibendî şeyhi Abdurrahmân-ı Tâhî kaddesallahu sirruhu-l-âlî hazretlerinin babası Molla Mahmûd Efendi, annesi Seyyid Molla Muhammed Efendi’nin kızı Meyâsin Hanım’dır. 1831 (h.1247) senesinde Şirvân’da doğmuş, 1886 (h.1304) senesinde Bitlis vilâyetine bağlı Güroymak (Nurşîn) ilçesinde vefât etmiştir; …

Seyda Şeyh Minyatür Fotoğraf

Seyda Molla Mezin (Seyda Muhammed Emin)[k.s]

Hizan´a bagli Gursinçli köyünden. Norşin´de Medfundur. Şeyh Seyda-i Abdurrahman-i Tagi KS´un teyzesinin oğludur. Küçük yaşda annesi kendisini Seyda-i Tagi KS´a teslim etmiştir. Seyda-i Tagi KS Hazretlerinin yanında okumuş, terbiye ve talimlerini Seyda-i Tagi hazretlerinden almıştır. Hazret KS´dan iki yaş büyüktür, Hazret KS ile aynı zamanda ve yerde büyümüşler, Hazret KS ile çok iyi iki arkadaşlarmış. …

Seyda Şeyh Minyatür Fotoğraf

Şeyh Nasireddin [k.s]

Şeyh Nasireddin (k.s) Hazret (k.s)in vefatında 7 yaşındaydı. Hazret (k.s), babası ve ağabeyisi vefat ettığı zaman. Daha bu vefat olaylarını tam anlayacak durumda değildi. Geçen sene vefat eden. Yüz yaşındaki Hacı Mirza Muhammet şöyle rivayet eder. – ” Molla Fethullah vefat ederken onunla çocuktuk. Bir kaç yaş ondan büyüktum. Ağabeyi Cemaleddin için ağlıyordu. – ”Ağabey …

Şeyh Abdurrahman Taği (K.S)

On dokuzuncu yüzyılın büyük velîlerinden. İsmi Abdurrahmân olup Tâgî, Tâhî ve Nurşînî nisbeleriyle bilinir. Üstâd-ı A’zam ve Seydâ lakaplarıyla meşhûr olmuştur. Babası, Molla Mahmûd Efendi, annesi Seyyid Molla Muhammed Efendinin kızı Meyâsin Hanımdır. 1831 (H.1247) senesinde Şirvân’da doğdu.20 Aralık 1886 (H.1304) günü Bitlis vilâyetine bağlı Güroymak (Nurşîn) ilçesinde vefât etti. Kabri Nurşîn’dedir. Asîl ve temiz …

Şeyh Muhammed Maşuk (K.S)

Çocukluğu Seyda Şeyh Maşuk Hazretleri 1325 (1906) yılında Nurşin de dünyaya gelmiştir. Babası Şeyh Masum, annesi Fatıma Hanım’dır.Şeyh Muhammed Diyauddin hazretlerinin kardeşinin oğlu olan Şeyh Masum, ilmi olgunluğa sahip, muhabbetullah sahibi bir kişi idi.Onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerinden birisi hizmete çok düşkün olmalarıydı.Şeyh Masum (k.s.) kimseden korkmaz ve çalışıp hizmet etmekten asla usanmaz bir …

Şeyh Muhammed Masum (K.S)

1884 (Hicri 1302) yılında Bitlis’in ilim, irfan kurumlarıyla meşhur ilçesi Norşin’de dünyaya gelen Şeyh Muhammed Masum’un babası Molla Abdurrahim, âlim ve salih bir zattı. (Molla Abdurrahim aynı zamanda Hazret’in kardeşi, Seydayi Taği’nin oğludur.) Molla Abdurrahim genç yaşında vefat ettiğinde, tek oğlu olan Şeyh Muhammed Masum iki yaşlarındaydı. Şöyle anlatılır: Molla Abdurrahim vefat ettiğinde Hazret Norşin’de …

Şeyh Taha Norşin-i (K.S)

Şeyh Taha Seyda ailesinin medarı iftıharı olan Ruslarla yapılan savaşta şehadet şerbetini içen Şeyh Muhammed Said ‘in(k.s.) küçük oğludur.Şeyh Taha (k.s) Hazret (k.s)’in vefatında ondört yaşındaydı. Küçük yaşından itibaren medreseye başladı. Seyda ailesinin diğer çocukları gibi, o da en çok Seyda Molla Abdulbaki (k.s)’nin yanında okudu. Çok iyi yetişti ve iyi bir alim oldu. Şeyh …

Seyda Molla Abdulbaki (K.S)

Seyda Molla Abdulbaki (k.s), Seyda-i Taği (.s)’nin halifesi, Molla Abdullah (k.s)’ın oğludur. Molla Abdullah (k.s)’da, Sofi Hüseyin’in oğlu. Sofı Hüseyin’in de, Sofi Yusuf’un oğlu. Sofı Yusuf’da, Halil Ağa’nın oğludur. Seyda Molla Abdulbaki H.z’leri Subaşi aşiretindendir. Seyda Molla Abdulbaki (k.s) Hazret (k.s)’in kız kardeşinin oğludur. Seyda Molla Abdulbaki (k.s) küçük yaşında annesini ve babasını kaybetti. Küçükken …

Şeyh Takiyeddin (K.S)

Şeyh Takiyeddin (k.s) Şeyh fethullah (k.s)’ın oğlu Hazret (k.s)’in torunudur. Doğum tarihi tam olarak bilinmiyor. Fakat Hazret (k.s)’in vefatında on iki yaşlarındaydı. İlk tevbesini Hazret (k.s)’den almıştır. Hazret (k.s) hayatta iken Hazret (k.s)’den, babası Şeyh Fethullah (k.s)’dan ve ağabeyisi Mola Cemaleddin (k.s)’den ders alirdı. İlk cuma Molla Fethullah, ikinci cuma Hazret (k.s), üçüncü cuma Molla …