Gösteriliyor: 1 - 10 of 35 Makaleler

Nerede Olduğunun Farkında Mısın?

Bismillahirrrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbül âlemin. Vesselatü vesselamü ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Peygamber Aleyhis selâtu vesselâm, Hazreti Eba Zer’e (r.a) hitaben şu nasihati yapmıştı: “Ey Eba Zer bir dönem bizi tanımıyordun. Tanıdın, Medine’ye geldin. İman ettin, Allah’ı buldun. İman gemisine bindin, alman gereken mesafeyi kat ettin. Ama eğer bu …

Seven Sevdiğinin Dergâhından Kovulmaz

Seven Sevdiğinin Dergâhından Kovulmaz

Bismillahirrrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbül âlemin. Vesselatü vesselamü ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Kitaplarda sahabelerin Peygamber Efendimizin (s.a.v) huzuruna gelerek ona biat ettiklerinden, biatlerini tazelediklerinden bahsedilmektedir. Sababe-i Kiram (r.a) biatlerini tazelerken şöyle derdi: “Ya Rabbi sen şahit ol, ey Allah’ın elçisi siz de şahit olun. Ben Allah’ı, Peygamber’i canımdan, malımdan …

Allah’a Dost Olma Fırsatı

Allah’a Dost Olma Fırsatı

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi Rabbül âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Peygamber Efendimiz (s.a.v) talim makamında, ümmetine ders verme makamında “Ey ümmet ben günde yetmiş defa Allah’tan mağfiret talep ediyorum.” buyuruyor. Yani bu demek oluyor ki; benim ümmetimin günde en az yetmiş defa istiğfar etmesi lazım. Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Ey ümmet …

Gönülden Gönüle Aktarılan Feyz: Tasavvuf

Gönülden Gönüle Aktarılan Feyz: Tasavvuf

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi Rabbiül Âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Bu mukaddes din insanlar için inmiştir; Allah’a ulaşmak adına, cennete girebilme adına… Allah’ın rahmetine binaen her dönemde bir Peygamber; bir yol, bir ilke gönderilmiştir. Bu ilkelere tutunan Allah’a ulaşır, ebedi saadete, cennete ulaşır. Hâşâ din hayvanlara inmemiştir. İnsan bu manada …

Peki, Sizin Teslimiyetiniz Kime?

Peki, Sizin Teslimiyetiniz Kime?

Bismillahirrrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbül âlemin. Vesselatü vesselamü ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Muhabbet, ihlâs, teslimiyet. Üç düstur… Ehl-i muhip, ehl-i ihlâs, ehl-i teslim… Muhip demek insanın Sâdât-ı Kirâm’ı, Üstadını kendi canından daha fazla sevmesidir. İhlâs, insanın bütünüyle Allah’ın rızasına uygun hareket etmesidir. Teslimiyet;  üstadın sözünü kendi akıl, mantık ve …

Allah’ın Benimsediği “O” İnsan Modeli

Allah’ın Benimsediği “O” İnsan Modeli

Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi Rabbil Âlemîn,Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Seyda Fadlullah Hazretleri anlatırdı, Mektubat-ı Kudsiyye’de İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle arz eder: “Kıyamete kadar tasavvuf bahçesine aday olabilecek; bu bahçeye dâhil olabilecek; bu bahçenin nasipdarı kim ise, kimin oğlu, kimin kızı, tüm sülalesi ile beraber ben onları bilirim; Allah Teâlâ bu …

Son Durak: Ya Cennet Ya Da Cehennem

Son Durak: Ya Cennet Ya Da Cehennem

Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi Rabbil Âlemîn,Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allah’a hakiki olarak iman etmiş olanların hepsinin yarın Allah’ın huzuruna çıkma, Peygamber Efendimizin (s.a.v) huzuruna çıkma endişesi vardır. Salih insanlarda hayâ bazılarında ise cehennem korkusu mevcuttur. Bugün gece yatıp da sabaha kadar uykudan uyanamıyorsak veya yatağımıza girdiğimiz zaman ahiret endişesi yoksa …

İnsan Ya Kazanır Ya Kaybeder…

İnsan Ya Kazanır Ya Kaybeder…

Bismillahirrrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbül âlemin. Vesselatü vesselamü ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Seyda Fadlullah Hazretleri Seyda Molla Muhyeddin Hazretlerinin yanında amelini tamamlayınca Molla Muhyeddin Hazretleri kendisine “Senin işin artık sona erdi. Ayrılık vakti gelmiştir.” der.  Seyda Fadlullah (k.s) ise ağlayarak “Beni yalnız bırakmayın, sizin yanınızda çok kısa süre kaldık.” …

Sen Âlemin Kulu Ol Kölesi Ol

Sen Âlemin Kulu Ol Kölesi Ol

Bismillahirrrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbül âlemin. Vesselatü vesselamü ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bizim bildiğimiz kadarıyla Gavs-ı Hizan’a  şunu arz ediyorlar, Seyda-i Tağî anlatıyor: “Peygamber’den (s.a.v) önceki ümmetler, günaha çok müptela olduğu zaman, Cenâb-ı Allah dünyevi bir cezayla onları cezalandırıyordu. Bir nesih hadisesi yaşanıyordu. Allah, onları hem manen hem sureten …

Yemin Olsun Asra, Muhakkak Ki İnsan Hüsrandadır

Yemin Olsun Asra, Muhakkak Ki İnsan Hüsrandadır…

Bismillahirrrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbül âlemin. Vesselatü vesselamü ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Enaniyet Allah’a asi olmayı gerektirir. Onun için bir lezaizin arkasından “Ya Rabbi! Acaba ben bu lezzeti tatmakla kendimi müstağni mi hissettim? Bende böyle bir hissiyat mı oluştu?” diyerek istiğfar etmek gerekir. Ehli talep Allah’a karşı sürekli bir …