AŞK-I HAKİKÎ

Tweet Muhibb-i Sadık olamaz şol kişi kim dil-rübasından Rica-var-ı ivaz yahut talebkar-ı garaz her bar Sana...

AŞK-I HAKİKÎ
tarih: Şub 11, 2018 | yayımlayan: Yönetici

UTBE BİN GULAM

Tweet Mutlak Cemal’e karşı bağrı yanık, vuslata müştak, vefa deryası, sefa membaı, zamanın beyi Utbe...

UTBE BİN GULAM
tarih: Şub 6, 2018 | yayımlayan: Yönetici

Vuslat

Tweet Mevlana Celaleddin Hazretleri, vefatına yakın rahatsızlanır. Kendisine geçmiş olsun, diyen yakın dostu...

Vuslat
tarih: Ara 9, 2017 | yayımlayan: Yönetici

Mürşid-i Kamillerle Tövbeye Mecbur mu...

Tweet Mürşid Kamillerle Tövbeye Mecbur muyuz? “Bir mümin, diğer mümin kardeşine: “Gel, bir Allah...

Mürşid-i Kamillerle Tövbeye Mecbur muyuz?
tarih: May 22, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Evliyaullah

Tweet Veli; dost, sevgili, ermiş gibi mânâlara gelir. Evliyâullah kelimesi ise Allah-u Teâlâ’ya dost...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Hakikatı Kim Temsil Ediyor

Tweet Hakikatin, yegâne sahibi olduğunu iddia eden birçok insan vardır ki, hakikatin dili olsa, onlarla hiç bir...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Teslimiyet

Tweet Mürşid-i kâmillerin müridlerine verdikleri emirler, müridin hâlini düzelten pek çok hikmeti içinde...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

İnfak

Tweet ASIL SAHİB-İ İNFAK  CENAB-I ZAT-I MUTLAK’TIR Allah(cc)ın 99 esmasına bakıldığı zaman hepsinin...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Hakk Dostlarından Nasihatlar

Tweet Tasavvuf yolunda zahir ve bâtınını ikmâl etmiş ve kalbî merhaleler kat ederek davranış...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Seyr-ü Suluk ve Nefsi Tezkiye

Tweet Seyri sülûk insanın tasavvuf disiplini altında yürüyüşünü ifade eden bir terimdir. İnsan sonsuz bir...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Hizmet

Tweet Hizmet Cenab-ı Hakk’ın biz kullarına mesul kıldığı ictimai bir kulluk vazifesidir. Müminin hayatı...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Mürşid-i Kamillerin Yanında Nasıl Dav...

Tweet Niyet, dinin usüllerinden büyük bir asıldır. Bütün ibadetlerin kökü mesâbesindedir....

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Velilere Niçin Hürmet Etmeliyiz?

Tweet Tasavvufun dışında kalan ve ona taassupla bakan bazıları, hürmetle ibadeti birbirine karıştırıyor....

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Mürşid ile Huzurda Bulunma Edebi

Tweet Feyzin gelişi bunu bağlıdır. Bu da iki kısımdır; biri zàhiren, biri de bâtınendir. Zàhir huzur edebi...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Tasavvuf Ehli

Tweet Bütün dikkat ve gayretimle tesavvuf yolunu incelemeye başladım. Şunu anladım ki, tesavvuf yolu, ilm ve...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Tasavvufta AşK

Tweet  “Rahman ve Rahim olan ALLAH’ın Adıyla” “Kalpler ancak ALLAH’ı anmakla...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

İstişâre İle Hareket Etmek

Tweet Hizmette istişâre ile hareket etmek, ilâhî bir emir ve mühim bir sünnettir. Cenâb-ı Hak, Rasûlü’ne...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Îtidâli Muhâfaza Etmek

Tweet Her işte olduğu gibi hizmette de îtidâle riâyet etmek, son derece mühimdir. Hizmet ehlinin, hizmet adına...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Emanet ve Ahde Vefa

Tweet Emânet, îman ile aynı kökten gelir. Allâh’a îmân edenlerin umûmî bir ismi olan “mü’min”...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Mürşide Teslim Ol

Tweet Ey mürid, iyi insanlarla arkadaşlık etmeye, salihlerle sohbette bulunmaya çok önem vermelisin. Salih bir...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Nefsimizi Tanıyor muyuz?

Tweet Nefsinizi tanıyormusunuz? Nefsin de mertebeleri var biliyormusunuz? Aşağıdaki yazı size nefsinizi tanımak...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Kusurları Nefsinden Muvaffakiyeti All...

Tweet Allâh için yapılan hizmetlere nefsâniyetin karıştırılmaması son derece mühimdir. Hizmet ehlinin en...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Tarikatta On Usul

Tweet Tarikatte on usul vardır ki, Necmüddin Kübra rahmetullahi aleyh “Usûlü’l-Aşere”1 adlı...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

Riyazet Yoluyla Ahlâk’ın Değişm...

Tweet Tembel bir kimseye mücahede etmek, nefsi riyazete çekmek, nefsini temizlemek ve ahlâkını güzelleştirmek...

tarih: Nis 24, 2016 | yayımlayan: Yönetici

« Önceki Yazılar