Kuranı Kerim-i şerifte diyor ki : “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”Yani Rabbül alemin bizi dünyaya getirmiş ki O’na ibadet edelim diye.Allah’ına ibadet etmek nedir?Allahının kanunlarına uymaktır.Bir insan Allahın kanunlarına uymazsa o insan 100 güne 100 tane veya 1000 tane namaz kılarsa o insan Allaha ibadeti hak etmiş değildir.

O yüzdendir haşa ve kella hadiste böyle geçiyor :”Bir insan zina ettiği vakit mümin değildir,bir hırsız hırsızlık yaptığı zaman mümin değildir.”Demek ki neden Rabbimiz yani onlar kendi haddiyle Allahı ihrar etmiş değildir yalnız eğer ciddi olarak Allahını tanımış olsaydı ,Allahın kanunuyla tanışmış olsaydılar günah işlemezlerdi.Fakat Rabbül Alemin(c.c.) Rasul-ü Ekremi çok sevdiği için O’nun ümmetine çok şey bırakmış “tevbe edenler sanki günah işlememiş gibidir” demiştir.İnsan ne kadar hata yaparsa yapsın içki içsin, haşa ve kella zina yapsın ne yaparsa yapsın ciddi olarak Allah tevbe ederse ve yaptıklarından dolayı pişman olup ikinci defa yapmayacağına tevbe ederse Rabbül Alemin o günahını affeyleyecektir.Bu durum Rasulullah-ı aleyhisalatü vesselamun ümmeti içindir.Eski ümmetler de öyle değildir.Eski ümmetler günah işlediği vakit onların tevbesi değişiktir.Mesela Hz.Musa’nın kavminde biri günah işlediği  havyana ibadet etiği vakit onların tevbesi birbirini öldürmektir; Rabbül alemin onlara kim kimi öldürürse ve akıllılık edip öldürmekten vazgeçerse o şekilde tevbenizi kabul ederim demiştir ve bu şekilde onları imtahan etmiştir.Yine rasulü Ekrem (as)den önceki ümmetlerde biri bir kötülük işlerse Allah onu rezil etmek için onu domuz ederdi eşek ederdi ve o insan o surete girermiş.Yani Rasulu ekrem(as)in şerefi için insan ne kadar kötü günah işlerse işlesin tevbe ederse Allah onun o günahını setreylemiştir.Eğer ciddi olarak tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul edecektir.Rasulullah(as) hadisi şerifte şöyle buyurmuştur: Sırat köprüsü kurulduğu vakit sırat köpüsünde 5 yer kurulacaktır.İnsan kıyamet gününde mahşere çıktığında köprünün üzerinde 5 karakol vardır.1.karakol insan iman getirmiş mi getirmemiş mi ,2.karakol insan namaz kılmış mı kılmamış mı kıldıysa geçecektir yoksa ateşe atılacaktır ,3.karakol zekattır zakatını vermiş mi vermemiş mi ,4.karakol oruç tutmuş mu tutmadıysa yine onu cehenneme atıyorlar,5.karakol haccını yapmış mı yapmadıysa yine cehenneme atılıyor.

Bir insan bu 5 karakolu geçtikten sonra zannediyor ki hiç günah işlemedi hata yapmadı halbuki en büyük soru arkada kalıyor.Bir gün Rasulullah (as) sahabeye soruyor: Sizin yanınızda miskin kimdir? Diyorlar ki :Bizde miskin o ki imanı yoktur o müflistir.Rasulullah da diyorki o müflid değildir.Müflis odur ki bu köprüden geçentikten sonra diyorlar ki bizim bir halimiz kalmadı daha bir cabamız yoktur fakat mahşer meydanına indikten sonra Rabbül Alemin yeni bir defter açıyor davacılar geliyor dava açıyorlar.Birisi geliyor diyor ki Ya Rabbi bu benim komdır,karımdır,komşumdur ve yahut ne olursa olsun benim evimde hırsızlık yaptı ben buna davacıyım.Rasulu Ekrem (as) geliyor kocası karısının hakkını almışsa geliyor ona veriyor, çocuğuna kötü muamele etmişse geliyor onun hakkını ona veriyor,çocuk kötü muamele etmişse onun hakkını ana babaya veriyor.İkincisi geliyor diyorki Ya Rabbi bu adam benim ırzıma tecavüz etti ve yahut benim şerefimle oynadı ,beni tehdit etti ; Allah hakkını alıyor onun elinden ve diğerine veriyor.Ve artık dava bu şekilde çoğalıyor çoğalıyor sonuna kadar gidiyor ve sevabı bir zerrecik kalmıyor.Hepsi müstehaklara gidiyor ve adam orda miskin olarak kalıyor.Daha sonra yine hak kalınca bu sefer Allah onu cehenneme atıyor ve kendi ihsanından o mazlumların haklarını veriyor.Dünyada namaz kıldığı,oruç tuttuğu,zekat verdiği halde fakat şeriatı bedeli uygun olmadığı için fakir ve miskin olarak cehennem ateşine atılmıştır.İşte rasulullah miskin budur demiştir.Çünkü dünyanın sonu geldiğinde fakirde olsa zenginde olsa gidecektir.Bu köprü kurulduktan sonra Rasulullah 4 halifesini köprünün üstüne kendinide mahşer meydanında müslümanlara yardımcı olsun diye bekletecektir.diyor ey ashabım bizim günahkar ümmetimiz çok vardır.Belki gidersin ve onları meleki ikramdan kurtarırsın ve bu tarafa geçerse ben Rabbül Alemin onları affetsin diye şefaat edeceğim.Daha sonra meki ikram iman etmemşse cehenneme atıyor namaz kılmamışsa oruç tutmamışsa geçmesine izin vermiyor ve bunu cehenneme atın denilince ashabı kiram ve 4 halife buna karşı çıkıyor ve diyor ki ya rasulallah senin ümmetinin yüzde sekseni cehenneme gidiyor.Bunun üzerine peygabberimiz secdeye kapanıyor ve diyorki : Ya Rabbi  hz.muhammedin ümmetini cezalandırcağına onların yerine ben feda etmek istiyorum.Hanımların yerine hz.Aişe feda olsun onlar cehenneme gitsin.Genç kızlar yerine hz.fatma gitsin.Erkeklerin yerine 4 halife feda olsun diyor.Genç erkekler yerine ise hz.Hasan ve Hüseyin feda olsun.Bir düşünün biz kendimize ne kadar zulüm ediyoruz.Çünkü bizim burada yaptığımız her iyi ve kötü her şey rasulullaha her gün iletiliyor.Melekler her gün yaptıklarımızı yazıyor ve Allah görüyor. Rasulullaha diyorlar ki :Ya Rasulullah filan kadın yahut falan adam şu günahı işlemiş şu sevabı kazanmış.Eğer iyilik yapmışsa rasulullah razı olur kötülük yapmışsa rasulullah rahatsız olur.Biz peygamberimiz ümmeti için karısını kızını torununu feda ederken diğer peygamberler nefsim nefsim diyip peygamberimiz ümmetim derken onu ravzayı mutahharanın içinde rahatsız ederken bizim bu yaptığımız insanlık değildir.Bizim imanımız nerede kalır?Bizim sadatı kirama mutabatımız nerede kalır?Bu yüzden Rasulü Ekrem (as) Haya etmediğiniz vakit,Allahtan peygamberden utanmadığınız vakit ne yaparsanız yapın cehennem size azdır.İnsan Allahtan ,Rasulullahtan,Melek-i kiramdan utanmazsa nasıl cennete girer?Demek ki imanı zayıftır ki bunu yapıyor.Hz.Ömer diyor ki  keşke insan olmasaydım,halife olmasaydım keşke bir ot olsaydımda deve beni yeseydi de bir dışkı olarak çıksaydım.Hz.Ömer bunu ateşin korkusuna söylemiştir.Fakat Hz.Ömer bilitordu ki cehenneme gitmeyeceğini nitekim rasulullah şöyle demiştir : Ya Ömer Ya Ebu Bekir Ya Ali Ya Osman ………. Siz hesapsız olarak cennete gidiyorsunuz cehenneme gitmiyorsunuz, diyerek onları müjdelemiştir.Fakat Allah’tan haya ettiği için yine de böyle demiş ve keşke bir ot olsaydım demiştir.HzAli (ra) : Dünya bir Pazar yeridir insanın yolunu kuşatmıştırbizim halımız daha dünyada kalmadı dünyanın sonu kabirdir keşke ve keşke benim annem beni dünyaya getirmeseydi.Hz.Ali halifeydi,Rasulullahın damadıydı,Allahın aslanıydı fakat buna rağmen Allah’tan haya ediyordu.Bizi Allah elhamdülillah Müslüman etti ve biz bunlara rağmen hangi yüzle Allah ve Rasulünün huzuruna çıkacağız.Bir insan kaç yaşında olursa olsun yaptığ bütün şeylerden dolayı iyi kötü ne olursa olsun anne baba rasulün enbiya ona feragat eder.Allahu Teala bütün enbiyanın önünde Hz.Muhammed ümmeti böyle böyle günahlar yapıyor veya anne babamızın yanında senin evladın şu günahı işliyor dese biz hangi yüzle onların yüzüne bakarız?

Birgün bir evlatrüyasında  bir günah işliyor ve babası öğreniyor.Daha sonra babası ona kızıyor.Ve diyor ki sen kendini düşünmüyorsan beni düşün çocukta diyor ki neden baba .Senin yüzünden  bütün komşuları geliyor ve filan sen oğlun bu günahı işlemiş diyor. Bu rüyadan sonra çocuk dua ediyor ve diyor ki : Ya Rabbi sen beni ve babamı bu dünyada mahcup etme!..

Müslümanlık için ben müslümanım elhamdülillah demek yetmiyor.İnsanlar Allahın kanununa teslimat eylesin.Eğer insan Allahın kanunu inkar ederse kafir inkar etmeyip yapmazsa günahkar olur neuzübillah.Cehhennemle itham olur.Allahtan haya etmiyor olur.Mesela birhanım diyor ki ben akşam bir yere gittim erkek arkadaşım bana elini uzattı utandım ayıp olmasın diye elimi verdim siz ondan utanıyorsunuz da Allah’tan utanmıyor musunuz?Siz ravzayı mutahhara da hac yaparken Rasulullahtan utanmıyor musunuz?Bütün enbiyaların içinde rasulullah mahçup olduğunda hiç utanmıyorsun gidiyorsun bir insana arkadaşın olduğu için elini veriyorsun.Herkes biliyor ki cenneti kazanmak kolay bir şey değildir.Allahü Teala ayeti kerimede cennet ne imiş canınıza malınıza karşı kolay değmemiştir.Siz malınızı canınızı Allahın yoluna adadınız o zaman ne olur cenneti kazanacaksınız.Biz cenneti kazanacağımız yere gidiyoruz malımızı dünyalık şeylere harcıyoruz.Babam 60 inkılabı dolayısıyla bir mesele yüzünden mahkemeye gidiyor.Askeri mahkeme onu çağırıyor.Ve hakim diyorki sen bu işi yapmışsın seni öbür dünyaya gönderiyorum babam da diyorki hakim bey ben bu işi yapmadım.Ama orda senin itiraz edip etmemen elinde değil.İşte rabbul aleminin karşısında da işlediğimiz günahlardan dolayı Allah bizim gözümüzün yaşına bakmayacak.Seydayı taği (ks) o kadar Allaha ibadet ediyordu ki 170000 defa kelimei tevhid çekiyordu.Kendine bir kabir kazmıştır Ve gece sabaha kadar kabirde kalmıştır Allahını düşünmek için rabıta etmek için.Ve  bu kadar amel ettiği halde hiç umudumuz yoktur diyor.Rasulullah (sav) kim kimi severse onunla haşrolunacaktır diyor.Allah sizden razı olsun siz arkadaşlarınıza bakıyorsunuz ama sizin arkadaşlarınız nasıl insanlardır.Namazlı insanlarmıdır içkili insanlarmıdır sizin sevginiz kimedir siz onunla haşrolunuyorsunuz hiç dikkat ettiniz mi?Sizin muhabbetiniz rasulü erkemdir sadatı kiramdır ve ya dünyadır siz onunla haşrolunuyorsunuz.Çünkü onların muhabbeti Allah içindir.Bunun iki alameti vardır diyor:Birsi diyor kalpleri sükut etmiştir.şükretmiş.

Bir gece gavsın yanına geldim gavs benden abdest suyunu istedi.Bende gidip ılık su getirmeye gittim geldim baktım ki gavsın kapısı kilitli.Ben düşündüm eğer suyu yere bıraksam gavsa muhabbetim çok fazla olduğu için gavs yanlış anlar mı kapıyı çalsam rahatsız olur mu .Bunun üstüne o zat o gece de o yağmura kışa rağmen kapıda hiç kıpırdamadan beklemiştir.İşte gerçek muhabbet budur,böyle olmalıdır.

Rızk veren Rabbülalemindir.Allah kuranı kerimde buyuruyor ki hiçbir mahluk yoktur ki onun rızkını Allah verir.Biz Allahın sözüne itimat etmiyoruz efendim biz memuruz diyoruz elin insanını kendimize arkadaş ediyoruz ki bize rızk versin.Sanki o mahlukun sözü Allahın sözünden daha üstündür.İslamiyet böyle değildir İslam demek Allahın kanununa teslim olamk demektir.Sadatı kirama mutabat Rasulullaha mutabat demektir.Eğer biz nefsi olarak kendimizi kabul edersek bu böyle değildir.Amacımız Allahın rızasını kazanmaktır.Hiçbiri dünyayı kazanmayı düşünmemişler,cenneti düşünmemişlerdir.Onların düşüncesi hep Allahın rızasını kazanmaktır.Zaten Allah onun rızasını isteyenleri haliyle cennete götürecektir.Nasıl ki tarıkati nakşibendiyyenin 4 temel taşı vardır diyor Bediüzzaman ;dünyayı terk edersiniz Allah için,ahreti terk edersiniz Allah için,başınıza bir bela geldi Allah için,ben bunu kendi nefsimden bilmeyecektim Allah nimet verdi bana diyeceksiniz o zaman Nakşi olacaksınız.Biz tarikata giriyoruz Ya Rabbi pişmanız diyoruz,tevbe ediyoruz,sadatı kendimize şahit tutuyoruz,onları manevi olarak şeyh olarak kabul ediyoruz rasulü erkeme kadar şahit tutuyoruz onların yanında Allaha dua ediyoruz daha sonra günah işliyoruz.Eğer Allahın hatırası Rasulullahın hatırası olmasaydı hepimiz buradan çıkmadan helak olurduk.Rabbülalemin imanımızı muhafaza etsin.Biz 15.karındayız yollarımız çok tehlikelidir.Bakmayın ki camiye giden dolu insan var.Vallahi bir hadisi şer,fe göre son zamanlrda cami tıklım tıklım insan dolu olur ama onların başında ki tek birisinin bile imanı yoktur.

Hz.Diyauddin Allahın korkusuna misafir olmadığı vakit hanımını alırdı ve camiye götürürdü daha sonra kapısını kilitlerdi ve derdi ki Ey Rabbimiz biz senin evine geldik.Ben hanımımı bir asi bir gühkar olarak senin yanına senin evine getirmişim beni affeyle!Sen biziaffetmezsen ben kimin kapısını çalacağım?Bizi affeyle diyor.Fakat biz ne yapıyoruz gece saat on ikiye bire kadar film izliyoruz peki o film kime aittir ya dinsizler filmidir yada günahkarların.Daha sonra sabah namazına kalkamıyoruz sanki çok güzel bir şey yapmışız gibi uyanamadık diyoruz.Fakat şunu bilin ki bir vakit namazın cezası seksenbin yıldır.Bir insan yatsı namazını kılar ve teheccüde kalkmak niyetiyle yatar ve daha sonra hem teheccüde hem de sabah namazına kalkamazsa melekler gelir ve ona kalkmasınısöyler eğer gece oturur da namaza kalkamazsa melekler ona sabaha kadar lanet okur.Biz her zaman söylüyoruz siz iyisiniz ki Allahu Teala size tarikatı nakşibendiyyeyi nasip eyledi,İslamiyet nasip eyledi.Fakat tehlike çoktur vallahi iman zayıftır.İman bir gidiyor biz daha bulamıyoruz.Biz tarikata teslim olalım sadatı kiramdan güç alalım.Nasıl ki Seyda  ravzaya ritti ve rasulullah bizzat ona senin tarikatına giren imanını kurtaracaktır dedi biz de bu yüzden Allah teslim olalım birbirimize yardımcı olalım tarikatı Nakşibendi imamı rabbaninin tarikatına çalışalım.Bizm kusurumuz çoktur bunu biliyoruz ve siz kardeşimiz olduğunuz için size söylüyoruz.Allah hepimizden razı olsun…

Bunlar da hoşunuza gidebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.