Norşinden; ( Kurtalan Sohbeti- Seydamın Dilinden  )

Allah hepimizden razı olsun Kurtalan cemaatinin muhabbeti çok olduğu için biz de buralara gelip hizmete mecbur oluyoruz. İslamiyet Resulü Ekrem’i (ASV)   örnek almaktır. Resulü Zişan (ASV)’ın siyerini, sahabe-i kiramın hayatını okuyup öğrenmek çok önemlidir. Aslında İslamiyetin ne kadar büyük olduğunu, müşfik bir din olduğunu insan oralardan okuduğunda daha iyi anlıyor. Hz. Hamza’ nın  (RA) katili biliyoruz ki Vahşi’ dir (RA). Hz. Hamza’yı ne kadar feci bir şekilde katletmiş hepimizce malumdur.

 Çünkü bizim bilmemiz bu kaynaklarladır yani artık kimse cahil kalmamıştır. İnsan her bilgiye her şekilde ulaşabilir. Vahşi (RA) o cehaletinde iken Hz. Hamza’yı katlettikten sonra ciğerini çıkarmış ve yemiş. Yani çok iğrenç bir şekilde de ölüye muamelede bulunmuş. Buna rağmen Resulü Zişan (ASV) Efendimiz Hz. Hamza’yı çok sevmesine rağmen Vahşi’ye asabi bir şekilde davranmamış asabiyete başvurmamıştır. Nasıl ki Rabbül Alemin dedi ki “ Sen alemlere rahmet olarak gönderildin” O (ASV) da aynen o ayet hükmünce rahmetini kullandı. Ta ki iman getirene kadar. Birinci defa Vahşi’ye haber gönderiyor gelsin iman girsin diye. Vahşi bu davete karşılık “Muhammed’ e (ASV) söyleyin ben ona zan ediyorum -Zan; doğru olmayan şeylere denir-  bir insan zannederse, zina ederse, içki içerse o insan cehennemliktir. Ben bu üçünü de çok seferler yaptım şimdi Müslüman olmam hiç fayda sağlamaz. Eğer benim affım için bir ruhsat varsa ancak ben o zaman Müslüman olurum.” Diyor. Vahşinin bu laflarından sonra Efendimiz’e  (ASV) ayet nazil oluyor. “Eğer insan iman getirirse, şirk koşmazsa, ameli Salih yaparsa, tevbe ederse Rabbül Alemin affedecektir”. Bu ayeti kerime gelince Resulü Ekrem (ASV) tekrar Vahşi’ye haber gönderiyor gelip Müslüman olsun diye. Vahşi “ama bu üç şey de çok kötü ve ağırdır. Belki ben ameli Salih yapamam belki ben şirki terk edemem. Sonra aradan epey bir zaman geçiyor bir ayeti kerime daha nazil oluyor. Ayette “Eğer siz şirk koşmadığınız vakit Rabbül Alemin sizi affedecektir.” Bu ayetten sonra Resulü Zişan (ASV) tekrar haber gönderiyor Vahşiye. Ancak Vahşi tekrar reddediyor bu teklifi ve “Bu benim için değildir belki Allah beni affetmek istemez” diyor. Aradan yine bir zaman geçtikten sonra yine bir ayet nazil oluyor. Bu ayette “İnsan Allah’ın rahmetinden ümit kesmesin, Allah bütün günahları affedecektir.” Buyurulmaktadır. Bu ayet nazil olduktan sonra Vahşi gelip Müslüman oldu. Dedi ki ben hiçbir zaman ümidimi Allah ‘ın rahmetinden kesmemiştim. Bu bütün Müslümanlar örnek olmak içindi.

Bakın ki Resulü Zişan (ASV) o Hamza’nın katili olmasına rağmen onun için ne çok mücadele vermiş ve hidayete getirmiştir. Müslümanlara da böyle vazife düşüyor. Değil Müslüman kardeşine gayri Müslim bile faydası olması lazım. Gerek ki siz de ehli tariksiniz. Kardeşlik üç türlüdür. Birincisi et yani kan kardeşliği, karındaşlık. İkincisi din kardeşliği yani Müslümanlık. Üçüncüsü de tarikat kardeşliği. Tarikat kardeşliği gerektirir ki sizden biriniz birinize bir şey yapsa demelidir ki bu benim tarikat kardeşimdir. Resulü Ekrem (ASV) Hz. Hamza’nın katilini affetmiş ben de ederim. Elhamdülillah ki ben öyle de duyuyorum. Siz Kurtalan cemaatine Rabbül Alemin çok nimet vermiş hem madden hem manen hem  de muhabbeten. Ben zannediyorum ki bugün Kurtalan cemaatindeki muhabbet ancak ve ancak eski sadatların muhabbetinde olabilir. Çünkü ben içindeyim. Kocalar olsun kadınlar olsun herkes kendi üstadı için her şeyini feda ediyor. Ben burada da biiyorum ki sadakatleri çoktur. Hatta bazı arkadaşlar vardır İstanbul’da,  Ankara’da yetişmiş bir çok değişik yerlerde yetişmiş sadece bizi sevdikleri için iki, üç, sekiz, on, on iki senedir burada kalıyorlar. Tayinleri çıksa bile yine de gitmiyorlar iptal ediyorlar. Bunun mükafatı inşallah olacaktır. Fakat Rabbül Aleminin verdiği bu nimete karşı da çok şükür etmemiz lazımdır ki Rabbül Alemin bu nimeti üstümüzden almasın. Ayette “Eğer insan şakir olursa, yani şükür ederse Rabbül Alemin nimet çoğaltacaktır.” Elhamdülillah başta müslümandınız, sonra ehli sünnet oldunuz, sonra ehli tarik oldunuz. Tarikatı Nakşibendiye’de Elhamdülillah her tarafta faydanız oldu. Bunu mükafatını ahirette alacaksınız inşallah. Rabbül Alemin bizi de sizi de Sadatı Kiramla beraber haşr edecektir. Allahu Teala hepinizden razı olsun inşallah. Rabbül Alemin yardımcınız olsun inşallah. Bizi de sizi de Tarikatı Nakşibendi’den ayırmasın. Rabbül alemin bizi sizi de affetsin.

Önemli Not: Burada yayınlamaya çalıştığımız sohbetler birebir Seydam Şeyh Fadlullah’ın (K.S) ağzından dökülen sözleri ve sohbetlerinden derlemelerdir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.