Gösteriliyor: 1 - 10 of 24 Makaleler
HZ-MUHAMMED-MUSTAFA-SAV

Salavat

Kur’an lisanıyla ifade edilen bir gerçektir ki Allah’ın sevgisine ve rızasına giden yol Resûlullah’a[s.a.v.] tâbi olmaktan geçer (Al-i İmran, 3/31). O’na tabi olmak ise, O’nu sevmekten geçer. Hidayet ve aydınlık yolların rehberi olan o kutlu peygambere olan sevginin en güzel işaretlerinden biri ise O’na her fırsatta ve her anıldığında gafil olmayıp salavat getirmektir. “Salavat”, salat …

Orucun Adabı

Orucun Adabı

ORUCUN ADABI Oruç nefis ile mücadelenin en büyük direğidir. Mümin olan kişi, ramazan girmeden birkaç gün öncesinde sayılacak adabları yapmalı ve ramazan’a hazırlanmalıdır. Mesela tırnakları kesmeli sakalını dört parmak seviyesine getirmeli bıyıklarını kesmeli saçını tıraş etmeli ve avret yerlerini temizlemeli gusül abdest almalı yani zarurette adabtan olan şeyleri yapmalıdır Sahuru terk etmemek gerekir. Çünkü sahurda …

Musibet Veya Belâ’ya İsabet Etmenin Âdâbı

DAVETİ KABUL ETMENİN ÂDÂBI Kişinin kendisine yapılan daveti kabul etmesi; “Daveti kabul etmeyen Ebu Kasım’a isyan etmiştir” hadi­siyle vaciptir. Davet edilmemiş bir kimsenin bir ziyafete gidip katılması caiz değildir. “Davetsiz olarak bir ziyafete giden kişi, oraya hırsız ola­rak girer ve oradan yağmacı olarak çıkar.” buyurulmuştur. Daveti kabul etmenin bazı âdâpları vardır. Bunlar; 1– Davet eden …

Misafire İkramda Bulunmanın Adabı

Misafire ikramda bulunmak Hz. İbrahim (a.s.) ve diğer peygamber efendilerimizin sünneti seniyyeleridir. Bir kişi, evine gelen misafire bir gün ikram ederse bu hediyedir, üç gün ikram ederse bu ziyafettir¸ üç günden fazla ikram ederse bu sadakadır. Eğer ev sahibi üç günden fazla bir süreye tahammül edemeyecekse orada kalmak helal değildir. Hadis – i Şerifte: “Allah’a …

Mümin’in Elinde Bulunan Nimetlere Şükretmesi Âdâbı

MÜMİN’İN ELİNDE BULUNAN NİMETLERE ŞÜKRETMESİ ÂDÂBI Mümin her durumda Allah’ın nimetlerine şükretmelidir. Şükür demek, her kulun, kendisinde bulunan nimetlerinin Allah’tan olduğunu bilip, bunları kendisine Allah’ın ihsan ettiğini düşünmesidir. Allah’ın münafık ve fasıklara verdiği nimetleri kıskanmamak gerekir. Çünkü bu kendi Allah’ın kendisine ihsan ettiği nimetleri küçümsemek anlamına gelir. Önce Allah’ın kendisine verdiği iman nimetini düşünmelidir, ardından …

Sıla-İ Rahim Adabı

Sıla – i rahim adabı Sıla-i rahim yani akrabayı ziyaret etmek müminin ahlakının temeli ve en önemli görevidir. Hadis-i şerifte “Bir selamla bile olsa akraba ile ilgilenin!” buyurulmuştur. Akraba ile ziyaretleşmenin ömrü uzattığı bir çok hadis-i şerifle delillendirilebilir. Hadis-i şerifte: “Bir kul akrabasını ziyaret eder, onun üç günlük ömrü kalmıştır. Allah onun ömrünü otuz seneye …

Eşlerin Birbirlerine Karşı Davranışlarının Adabı

KOCANIN HANIMINA KARŞI DAVRANIŞLARININ ÂDABI Kadınlar, nikâhla kendilerini Kocalarına teslim ettiklerinden.Bunun karşılığı olarak beyler. Hanımlarının yiyecek, giyecek, barınak gibi ihtiyaçlarını üstlenir. Bunların hepsi kocanın üzerine farzdır ve de hanımları üzerindeki zaruri işleridir. Bunula birlikte dini işlerde kocanın sorumluluğundadır.Kuran’da “Ey İman edenler! Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun”Buyrulmuştur. Onlara İslam adabı ve terbiyesi ile muamele etmelidir bu adabın başı …

Kardeşlerin Arasını Bulma Adabı

MÜMİN KARDEŞLERİN ARASINI BULMANIN ÂDABI Bütün Müslümanlar birbirinin kardeşi olduğu için bazı düş­manlık gibi ahlâk dışı kötü hâller meydana geldiğinde onları barış­tırmak vaciptir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de: “Müminler kardeştirler, öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin.” (Hücürat suresi ) buyurulmuştur. Ayrıca Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ashabına: “Ey Ashabım! Nafile oruç tutmaktan ve sadaka vermek ten ve namaz kılmaktan daha …

Kabir Ziyaret Adabı

Resulullah (S.A.V) ümmetine aşırılık yapmamaları kaydıyla kabir ziyaret etmelerine izin verdi. Hadis-i Şerifte ; “ Ben sizin kabirleri ziyaret etmenizi yasaklamıştım, haydi artık ziyaret edin.” Buyurmuştur. Kabir ziyaretlerinin güzel adabları şunlardır. 1-Dügün niyetle gitmek.Yani ziyaretin maksadını ancak ,Cenb-ı Hakkın rızası olması ve başka bir şey ummaması gerekir. 2- Abdest almak 3-İki rekat nafile namaz kılmak.Her …

Bayramların Adabı

BAYRAMLARIN ÂDÂBI Bir yılda iki bayram vardır. Birine Ramazan bayramı diğerine Kurban bayramı denir. Her mümin mümkün olduğu kadar bu bayramların geceleri zikir, tefekkür tesbih ve dua gibi çeşitli ibadet ile uğraşmalıdır. Çünkü bu, İslam dininin âdâblarındandır. Hadis-i şerifte: “Bir kimse bayram gecelerini ihya ederse, kalplerin öldüğü günde kalbi ölmez” buyurulmuştur. “Kendisi ölüyken biz onu …